Hlásná trouba slaví druhé výročí

Medovníkem a dětským šampaňským oslavilo 16. února 2018 dvanáct redaktorů druhé výročí školního časopisu Hlásná trouba. V týž okamžik byly současně distribuovány výtisky dalšího čísla (v pořadí již čtvrtého v tomto školním roce). Časopis můžete číst nejen v tištěné podobě ve třídách nebo na různých veřejných akcích, které ve škole pořádáme, ale také na internetu. Jeden výtisk je také pověšený na redakční nástěnce u hlavního vchodu ve škole. 

Redaktoři zpracovávají články, rozhovory, reportáže, ankety a další příspěvky dle svého zájmu. Je potěšitelné, že nezapomínají i na školní aktivity a různé zajímavosti z chuchelského dění. Redakce se schází pod vedením pana učitele Tomáše Hromádky dvakrát týdně v počítačové učebně, vlastní texty ale nevznikají jenom ve škole, mnozí redaktoři se časopisu věnují  i ve volném čase.

Redaktoři Hlásné trouby při kompletaci časopisu 16. 2. 2018