Týdenní plán 4. A od 4. 12. – 10. 12. 2017

Plán od 4. 12. – 10. 12. 2017

 

PŘEDMĚT UČIVO
Český jazyk ČJ – učebnice str. 64(vzory  rodu ženského a středního )

Pracovní sešit str. 37

       

Čítanka

 

Matematika

 

 

PS Hejný do str. 32, učebnice do  str. 47

Čísla do 1 000 000, římské číslice

PS Čtyřlístek do str. 36

Geometrie – Čtyřlístek do str. 55

 

Vlastivěda

 

 

Přírodověda

 Učebnice str. 24 ( historie  – červená učebnice )

PS do str. 14

Učebnice do str. 27 mapy ) Zeměpis – modrý sešit

PS str. 15

 

Učebnice do str. 29 ( zelený sešit )

PS str.  13  ( Referát o lesním zvířeti do 20. 12. )

 

 Domácí úkoly

 

 

 

 

 

 

Akce, informace

 

 

Na pondělí přinést věci na Tv. Pokud bude pěkné počasí, půjdeme na hřiště.

Každý pátek budeme mít geometrii. Děti musí mít pravítko. trojúhelník s ryskou, ořezanou tužku č. 3,

ořezané pastelky, kružítko

 

 

7. 12. Opakování z vlastivědy str. 16 – 20

8. 12. Opakování ze zeměpisu str. 17. – 22

8. 12. Test z geometrie –  (Sčítání a odčítání úseček )

15. 12. Čtenářské deníky

20. 12. Referáty z přírodovědy

 

5. 12.  Mikuláš

12. 12. Dílničky

15. 12. Vánoční zdobení  ( 70 Kč )

19. 12. Předvánoční setkání ( od 16. hodin )

13. 12. Vycházka do Prahy ( podle počasí )

21. 12. Kino – Přání k mání ( 100 Kč )

22. 12. Besídka ve třídě ( přinést jeden zabalený dárek pro spolužáka)

Zdobení stromečku v Chuchelském háji –  přinést jablko nebo mrkev pro zvířátka )