Týdenní plán od 18. 1. – 22. 1. 2016 2. A

Plán od 18. 1. – 22. 1. 2016  2. A

 

PŘEDMĚT UČIVO
Český jazyk Český jazyk do str. 65 – slabiky bě, pě, vě

Pracovní sešit do str. 40

Čítanka do str. 63

Pracovní sešit  do str. 23

 

Matematika

 

Matematika do str. 29

Minutovky

Násobilka 2 a 3, 4, 5. 6.   Umět vyjmenovat násobky, umět násobit. Dělit budeme později!!!

+ – do 90

Prvouka Učebnice do str. 36

Pracovní sešit do str. 24

Měsíce, dny v týdnu, hodiny, digitální hodiny, roční období

Domácí úkoly

 

 

 

 

 

 

Akce, informace

 

Sledujte Sdělníček.

Každý den číst knihu.

 

Kdo by měl zájem přijít dětem přečíst pohádku, kontaktujte mě přes telefon nebo email.

 

19. 1. Čtvrtletní práce z prvouky ( hodiny, dny v týdnu, roční období, měsíce )

 

21.2. Plavání

 

22. 2. Čtení pohádek – paní Doležalová

 

25. 1. Bruslení Černošice

 

26. 2. Matematická olympiáda

 

28. 2. Plavání, vysvědčení

 

29. 2. Pololetní prázdniny