Týdenní plán od 30. 5. – 3. 6. 2016

Plán od 30. 5. –  3. 6. 2016

 

PŘEDMĚT UČIVO
Český jazyk Český jazyk 119 ( slovní druhy, předložky )

Pracovní sešit 40

Čítanka do str. 121

Pracovní sešit 11

 

Matematika

 

Matematika 3. díl do str. 61

Minutovky můžete počít do konce

Prvouka Učebnice 68

Pracovní sešit 40

 

 Domácí úkoly

 

 

 

 

 

 

Akce, informace

 

1.6. Mezinárodní den dětí –  Kino Radotín (40 Kč Malý princ )

 

7. 6. Focení ( promluvte s dětmi, kolikrát se mohou dát vyfotit , zapište do Sdělníčku )

 

7. 6. Závěrečná práce z Prvouky ( adresa, datum narození, lidské tělo, hodiny , společenství vody – živočichové )

 

8. 6. Závěrečná práce z Českého jazyka ( diktát, tvrdé a měkké souhlásky, slovní druhy – podstatná jména, slovesa, předložky, spojky, číslovky, citoslovce, slova citově zabarvená, slova nadřazená, slabiky dě, tě ,ně …, znaménka na konci věty, rýmy, čtení s porozuměním )

 

9. 6. Závěrečná práce z Matematiky ( + – do 100. Násobení do 100, výstaviště, šipky, obsah a obvod, slovní úlohy typu několikrát více -méně, o několik více – méně, pavučinky, děda Lesoň )

 

10. 6. Léto – interaktivní program ( 50 Kč )

 

13. 6. Kostýmová zkouška na akademii ( přinést vlastní kostýmy )

 

14. 6. Čtenářské deníky ( nejméně 6 knížek )

 

16. 6. Pedagogická rada – uzavření známek

 

20. 6. Školní výlet – Včelín – Ořech ( 50 Kč )

 

22. 6.  Akademie v tělocvičně od 17 hodin

 

27. 6. Odevzdávání učebnic

 

28. 6. Memoriál Jaroslava Haunera – orientační závod

 

29. 6. Bláznivý den

 

30. 6. Vysvědčení – Hurá prázdniny !!!!!!

 

Děkuji rodičům i dětem, kteří přinesli sběr.