Profíci z osmičky

V 8. ročníku proběhlo testování žáků zaměřené na řešení problémů, sociálně-personální a komunikativní dovednosti a práci s informacemi v rámci projektu Dovednosti pro život. Testování připravila společnost SCIO, s. r. o. pro žáky 8. tříd základních škol a odpovídající ročníky víceletých gymnázií. Do testování se zapojilo 14 žáků (12 chlapců a 2 dívky). V testování si vedli velmi dobře.

Přikládám graf, který zobrazuje dosažené úrovně testovaných žáků v naší třídě – v celém testu a také v jeho jednotlivých částech. Pro porovnání jsou zde zobrazeny i výsledky všech žáků stejného ročníku a typu školy. Testování se celkem zúčastnilo 1 527 žáků.

Mgr. Patricie Bošková

file-page1

file-page2

file-page3

file-page4