Týdenní plán – prázdniny

Na prázdniny jsem nezadala konkrétní úkoly, nechám na Vašem uvážení a s ohledem na časové možnosti.

Matematika – umět vyjmenovat řady násobků do 6, procvičovat násobilku do 6 a +- do 100 (lze využít zadní procvičovací stránky v Matematice 2).

Český jazyk – procvičovat psaní slabik dě, tě, ně, …atd. a psaní hlásek, které jinak slyšíme a jinak píšeme (lze využít zadní strany procvičovacího malého sešitu Pracovní sešit pro 2. ročník).

Procvičovat čtení.

Užijte si všichni prázdniny a dětem přeji prima zimní zážitky.