Olympiáda z českého jazyka

Již tradičně proběhla na přelomu ledna a února na naší škole Olympiáda z českého jazyka, které se zúčastnilo 12 žáků z osmé a deváté třídy.

Test byl složen ze dvou částí. V první části se žáci zamýšleli nad různými významy některých českých slov, ve druhé slohové části se pak rozepisovali na téma „Nejen jídlem je člověk živ …“.

Nejvíce bodů získal Radek Neumann z 8. třídy, na druhém místě se umístil Martin Kulhánek z 9. třídy, na třetím místě byl Oliver Bukovianský z 8. třídy.

Žáci na 1. a 2. místě reprezentovali naši školu v obvodním kole této vědomostní soutěže, které proběhlo 9. února 2016 v DDM Praha 5. Zde se oba shodně umístili na 18. – 22. místě.

Oběma žákům gratulujeme.

Mgr. Patricie Bošková