Výsledky SCIO testování

V letošním školním roce proběhlo SCIO testování

v 7. ročníku – Anglický jazyk,

v 8. ročníku – Dovednosti pro život,

v 9. ročníku – Obecné studijní předpoklady, Český jazyk, Matematika.