Velký úspěch ZŠ Charlotty Masarykové ve sběrové soutěži

Slavnostní předání cen a pohárů na půdě pražského magistrátu uzavřelo ve středu 20. června 2018 v pořadí již 24. ročník sběrových ekologických soutěží pro pražské a středočeské mateřské a základní školy.

„Soutěž škol ve sběru druhotných surovin probíhá již od roku 1994. Tehdy se začala na školách sbírat tradiční sběrová surovina papír a do soutěže se zapojilo 20 pražských základních škol. S postupem let přibývalo soutěžících škol i sbíraných druhotných surovin – plastová víčka, hliník, nápojové kartony. Školy jsou hodnoceny ve dvou kategoriích. I. kategorie je podle množství nasbírané suroviny a II. podle průměrného množství na jednoho žáka,“ vysvětlila historii a pravidla školní soutěže ve třídění odpadů radní hl. m. Prahy Jana Plamínková, která pro školní rok 2017/2018 udělila projektu záštitu.

V tomto školním roce se sběru starého papíru zúčastnilo celkem 23 471 žáků z 56 pražských škol, kterým se podařilo nashromáždit 482 174 kg této suroviny. V průměru tak připadá na jednoho žáka 20,54 kg sběrového papíru. Nasbírané množství papíru na školách představuje 2,72 % z celkového množství vytříděného papíru v Praze za dané období, a to zcela bez dopadu na rozpočet města.

ZŠ Charlotty Masarykové se letos poprvé od svého zapojení do soutěže umístila na předních příčkách. Žáci nasbírali 1383 kg plastových víček, což bylo nejvíce v celé Praze (1. místo). Dále se umístili na třetím místě ve sběru hliníku a na 2. místě ve sběru plastových víček v přepočtu na žáka. Škola obdržela nádherný pohár a finanční odměnu v hodnotě 10.000 Kč.

Za zapojení do soutěže děkujeme všem žákům a rodičům.

A jak dopadla soutěž ve škole? Která třída nasbírala nejvíce druhotných surovin? Papíru nasbírala nejvíce V.A, III.B a V.B, v hliníku zvítězila V.A, před III.B a IV.A. Víček nasbírala nejvíce III.B, III.A a V.A. Třídy byly oceněny na společném setkání všech tříd 26. června 2018.

Tomáš Hromádka

Výsledky  – sběr 2017-2018
Pořadí            Papír   kg       Hliník  kg Víčka kg
1. 5.A    3334,5 kg 5.A     223,788 kg 3.B    70,744 kg
2. 3.B    1587,7 kg 3.B       88,568 kg 3.A    51,042 kg
3. 5.B    1452,25 kg 4.A       78,452 kg 5.A   48,874 kg
4. 4.A   1109,4 kg 5.B       47,289 kg 4.B   48,5620 kg
5. 2.tř   1075,413 kg 6.A       45,279 kg 1.A   36,019 kg
6. 1.A    941,08 kg 3.A       44,783 kg 4.A   33,150 kg
7. 7.tř    940,13 kg 1.B       35,717 kg 8.B   28,226 kg
8. 8.B     927,8 kg 1.A      32,392 kg 1.B   26,175 kg
9. 4.B     920,45 kg 2.tř      31,413 kg 7.tř   22,236 kg
10. 6.A     901,1 kg 7.tř      28,764 kg 5.B   21,572 kg
11. 3.A     854,648 kg 8.B      22,006 kg 6.B   20,990 kg
12. 1.B     806,3 kg 8.A      20,037 kg 6.A   13,883 kg
13. 8.A     443 kg 4.B      18,201 kg 2.tř   12,177 kg
14. 6.B     398,7 kg 6.B        4,647 kg 9.tř     4,27 kg
15. 9.tř       25 kg 9.tř       3,699 kg 8.A     3,285 kg