Výsledky zápisu do prvních tříd pro rok 2019/2020

Do naší školy se v den zápisu 4. 4. 2019 zapsalo celkem 55 dětí, z uvedeného počtu je 46 dětí ze spádové oblasti Velká Chuchle, 8 dětí bude mít pravděpodobně odklad povinné školní docházky. Seznam přijatých žákyň a žáků bude podle registračních čísel uveřejněn na webu školy do 30. 4. 2019.