Vzpomínky na květen 1945

Období karantény, kdy byla naše škola zavřená, zasáhlo nemalým způsobem do připravovaných aktivit žáků a učitelů, které musely být bez náhrady zrušeny. Distanční vzdělávání však přineslo nové možnosti a způsoby výuky. Díky tomu mohl být v pátých třídách v rámci výuky Informatiky (s propojením s Vlastivědou) a ve spolupráci s redakcí školního časopisu Hlásná trouba realizován projekt Vzpomínky na květen 1945. Projektu se dobrovolně zúčastnilo 12 žáků z obou tříd. Jejich úkolem bylo ve složité době koronavirové krize získat vzpomínky na události v květnu roku 1945 od svých rodinných příslušníků či sousedů a zpracovat je v textovém editoru. Výsledkem je soubor velmi zajímavých textů, které svým vyzněním přispívají k poznání významného okamžiku našich dějin – obnovy Československa po II. světové válce. Texty byly následně zpracovány do formy zvláštního čísla školního časopisu, které si můžete přečíst nebo stáhnout zde.  Žákyně Agáta Kněžínková zpracovala vzpomínky dokonce formou videorozhovoru.

Děkuji všem žákyním a žákům z V. A a V. B, kteří se projektu zúčastnili – Apoleně Koubkové, Eriku Máchovi, Kateřině Pětníkové, Lucii Radové, Martinu Matouškovi, Marii Melicharové, Adéle Bradnové, Ondřeji Obadalovi, Victorii Šimkové, Kateřina Vamberové, Sáře Vorlové, Agátě Kněžínkové a Jakubovi Michalinovi ze VII.A, který, coby šéfredaktor Hlásné trouby, sestavil a svými poznatky doplnil zvláštní číslo.

Mgr. Tomáš Hromádka