Za Josefem Poslušným

24. června 2021 zemřel po zákeřné nemoci v požehnaném věku 86 let Pan učitel Josef Poslušný, který v naší škole působil v letech 1969 – 2006 a výrazně ovlivnil několik generací žákyň a žáků naší školy. Byl výraznou postavou pedagogického sboru, prakticky celý svůj život věnoval dětem.

Ve škole byl u zrodu odborné učebny fyziky a chemie, která v 70. letech minulého století byla označena jako vzorová v rámci obvodu Prahy 5. Učebnu vybavil na svou dobu moderními přístroji a audiovizuální technikou. O dvacet let později podobným způsobem realizoval projekt první počítačové učebny a jako první učitel na naší škole učil i výpočetní techniku. Hudební nadání ho inspirovalo k založení školního souboru Veselé strunky, který byl ve své době slavný na celostátní úrovni a dosahoval mimořádných úspěchů. V roli vedoucího pionýrské skupiny měl výrazný podíl na mimoškolních aktivitách dětí – organizoval kroužky, pionýrské oddíly. Prakticky vlastními silami vybudoval v 70. letech pionýrský areál v ulici Na Cihelně (dnes zde stojí mateřská škola) s hřištěm a klubovnou, kde se konaly oblíbené Pionýrské poutě. Vedle školy působil také v místním Sokole, kde se staral o tenisový areál a v seniorské kategorii se účastnil i tenisových soutěží. Podporoval zájmy dětí, inspiroval nadané žáky k účasti v celé řadě soutěží (od stolování, přes zpěv až po myslivost), přitáhl děti ke sportovním aktivitám. Josef Poslušný se výrazně zapsal do dějin naší školy.

Tomáš Hromádka

Jako vzpomínku sdílíme video ze závěrečné akademie z 90. let minulého století, kde Josef Poslušný vystupuje s Veselými strunkami.