Zakouzlení na čtenáře

8. června proběhlo v naší knihovně slavnostní zakončení celorepublikového projektu Už jsem čtenář! – Knížka pro prvňáčka, které každým rokem organizuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků (známější pod zkratkou SKIP).

Žáci 1.A od začátku roku pravidelně navštěvovali knihovnu, kde proběhlo několik besed na nejrůznější témata. Začali jsme besedou o knížkách, kde předvedly své prezentační schopnosti; následovala beseda o tom, co si počít, dá-li nám kouzelný stařeček kouzelnou baterku, která umí oživovat věci (na motivy knihy Kouzelná baterka od Olgy Černé), při níž využily zejména svou kreativitu; a do třetice jsme si povídali o pohádkách a pohádkových postavách, kdy se o hlavní slovo přihlásila dětská fantazie.

Celý projekt byl zakončen v již zmíněném červnu besedou se spisovatelkou Klárou Smolíkovou, která děti strhla svou živelností a humorem. Řeč přišla na komiksy, autorčiny knížky a zejména to, že je třeba nebrat vše doslova – když se totiž někdo třeba „zakousne do knihy“, či se od ní „nemůže odlepit“ a pak z toho „chytne nerva“, tak to může ve skutečnosti znamenat něco úplně jiného, než by se mohlo zprvu zdát.

Po besedě následovalo „zakouzlení na čtenáře“, kdy každý, kdo prokázal své čtenářské schopnosti (což byli samozřejmě všichni), obdržel čestný diplom hlásající „Už jsem čtenář!“, medaili a jedinečné vydání letošní Knížky pro prvňáčka Lapálie v Lampálii, jejímž autorem je Martin Šinkovský a ilustrátorem Ticho 762.

Michaela Škeříková

Městská knihovna v Praze