100 let ve Velké Chuchli

Oslavy 100. výročí vzniku naší republiky byly zahájeny ve čtvrtek 25. října v Základní škole Charlotty Masarykové vyvrcholením projektu „Osmičková lavina,“ jehož cílem bylo v průběhu roku 2018 připomenout číslovku 8 z různých úhlů pohledu. Nešlo přitom jenom o historická výročí (1348 – vznik Karlovy univerzity, 1818 – vznik Národního muzea, 1868 – položení základního kamene k Národnímu divadlu, 1918 – vznik Československé republiky, 1948 – komunistický převrat, 1968 – okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy, 1998 – výhru olympijského hokejového turnaje v Naganu), ale i o další témata (osmička ve výtvarném umění, Kyslík – protonové číslo 8, denní cyklus, 8 planet Sluneční soustavy). Pro děti si dopoledne připravili deváťáci „prvorepublikovou bojovku,“ při které se seznámili zábavnou formou s obdobím po vzniku republiky. V mezičase položili zástupci městské části pamětní kytice při tichých pietních aktech u pomníčků v Malé a Velké Chuchli. Premiéru si odbyl obnovený pomník obětem válek v Malé Chuchli nedaleko kostela Narození Panny Marie, který byl o prázdninách poničen.

Ve čtvrt na jedenáct se konalo slavnostní setkání u pamětních desek padlých v I. světové válce, které jsou umístěny na budově školy. Pietní vzpomínky se účastnili všichni pedagogové a žáci školy a celá řada hostů. Vedle starosty městské části Praha-Velká Chuchle Stanislava Fresla a místostarosty Martina Šimka byl přítomen člen Československé obce legionářské Vladimír Kratochvíl, se sokolskou vlajkou držel čestnou stráž člen Sboru pro obnovu pomníku Hrdinům od Zborova Jan Vlasák a s hlavním projevem vystoupil místopředseda Masarykova demokratického hnutí Doc. Vratislav Preclík, CSc., který hovořil o úloze T. G. Masaryka při vzniku československého státu. Při této slavnostní chvíli předali zástupci Sboru pro obnovu pomníku Hrdinům od Zborova pedagogům školy nástěnnou mapu se zakreslenými boji československých legionářů v Rusku. Na závěr zazněla česká hymna, kterou zahrála žákyně 7. ročníku Evelína Fialová na hoboj.

Oslavy zanedlouho pokračovaly minutou ticha u pomníku obětem odboje a revoluce na nám. Chuchelských bojovníků. Následovalo slavnostní zasazení památeční lípy, které provedl starosta městské části Praha-Velká Chuchle Stanislav Fresl. V projevu před žáky základní a mateřské školy a místními občany připomenul symbol lípy jako národního stromu a předchozí výsadby památečních lip v Malé a Velké Chuchli. Symbolickou lopatu hlíny pak mohl přidat kterýkoliv z účastníků. Malé kulturní vystoupení si při té příležitosti připravili žáci mateřské školy. Slavnost zakončila zpívaná česká hymna v podání členů Sboru pro obnovení pomníku Hrdinům od Zborova.

Odpoledne bylo ve škole určeno pro děti, rodiče a další zájemce. Pokračovala „prvorepubliková bojovka,“ skupiny dětí pokračovaly v prezentaci svých projektů. Velký zájem byl také o „prvorepublikovou kavárnu,“ kde bylo možné ochutnat laskominy z doby první republiky a prohlédnout si malou výstavku s historickými artefakty.

K výročí se připojili i zástupci místních spolků, kteří k pomníku obětem odboje a revoluce na nám. Chuchelských bojovníků v neděli 28. října v deštivém počasí položili pamětní kytice. Vzpomínkové setkání zorganizovali členové Sboru dobrovolných hasičů, a účastnili se ho vedle hasičů zástupci TJ Sokol Chuchle, DTJ Velká Chuchle, Aerobic teamu Praha, Základní organizace Českého svazu chovatelů Velká Chuchle, Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Velká Chuchle a Místní organizace Českého rybářského svazu Velká Chuchle.

Mgr. Tomáš Hromádka

kronikář městské části Praha-Velká Chuchle