Archiv článků za měsíc: Září 2016

Týdenní plán 3. A od 3. 10. – 7. 10. 2016

 Plán od 3. 10. –  7. 10. 2016

 

PŘEDMĚT UČIVO
Český jazyk  

 

Učebnice str. 33

Pracovní sešit str. 17

 

Čítanka : Ve světě obrazů a barev

Učebnice  do str. 24

Pracovní sešit do str. 16

 

Matematika

 

Opakujeme násobení a dělení a písemné sčítání.

 

Učebnice str. 20

Pracovní sešit 17

Prvouka Pravidla chodce, bezpečně na kole

 

Učebnice str. 14

Pracovní sešit str. 8

 

 Domácí úkoly

 

 

 

 

 

 

Akce, informace

 

 

 

Prosím uhraďte na Spolek rodičů částku 600 Kč, pokud máte jedno dítě ve škole. Pokud máte ve škole více dětí uhraďte částku 900 Kč.

Číslo účtu : 260 142 881 / 0300

Do poznámek uveďte jméno a třídu dítěte.

 

Všechny knihy i sešity musí být obalené.

 

 

 

 

Závod v přespolním běhu – o pohár DDM Praha 5

V úterý 27. září se na radotínském biotopu konal první závod v poháru DDM Prahy 5. Šlo o závod v přespolním běhu, kterého se zúčastnili vybraní žáci druhého stupně v doprovodu paní učitelky Kočišové.

Naše škola závodila ve dvou nejstarších kategoriích na tratích od 1500 metrů do 3  kilometrů.  V každé kategorii závodilo maximálně pětičlenné družstvo, přičemž do výsledného umístění školy se počítal výsledek čtyř nejlepších běžců.

Protože jsme v kategorii chlapců 6. -7. ročníku měli družstvo pouze tříčlenné, musela je doplnit Saša Šerá, která tak běžela o půl kilometru delší trasu. Při závodu bylo nutné taktizovat, protože na startu bylo v některých kategoriích až 40 závodníků. Většinou jsme se sice umístili v první polovině, nicméně celkový bodový zisk nám pro lepší celkové umístění nestačil. Všem běžcům patří uznání za pěkné výkony.

Radek Neumann, IX. třída

Adaptační kurz 6. třídy

20160910_092458Zkraje září, ve dnech 9.9. – 10.9. se ve škole uskutečnil za letního počasí dvoudenní adaptační kurz pro šestou třídu. Děti se měly možnost poznat v jiných situacích než doposud, seznámit se lépe s novými spolužáky i novou třídní učitelkou. Kurz byl připraven ve spolupráci školního metodika prevence, Mgr. Dany Martin, dlouholetého spolupracovníka školy, lektora Víta Hrbáčka a třídní učitelky, Mgr. Lenky Kočišové. Adaptační kurzy poskytují vklad do života třídy ve formě společných zážitků na úvod druhého stupně. Samy děti zhodnotily kurz například takto:

„Adapťák je o seznamování a abychom se více poznali. Ještě nikdy jsme ve škole nespali a mně se to moc líbilo. Nejvíc mě bavilo Ovoce, Židličky, Člověče nezlob se a Komunikační bingo. Myslím, že nám to pomohlo se blíž seznámit a taky si víc věříme.“

„Adapťák mě bavil. Naučila jsem se nové hry a poznala víc spolužáků.“

„Na adapťáku se mi nejvíce líbila hra Přeskakování přes drát. Třídě to přineslo to, že jsme se naučili spolupracovat a to, že jsme se lépe poznali.“

„Mně se líbilo, jak jsme tu byli skoro všichni.“

„Adapťák byl dobrý. Líbila se mi hra Zachraň svět. Zábavné bylo, jak jsme se měli řadit bez mluvení.“

„Nejlepší bylo, jak jsme společně stavěli bezpečné město z kostiček.“

„Nejvíc se mi líbilo, když jsme se přemisťovali z jednoho konce tělocvičny na druhou pomocí židlí a bez zvuku. Byla to hodně velká zábava a taky hodně těžké. ale zvládli jsme to společně.“

 

Mobilní planetárium

Mobilní planetárium ve škole

Třetí týden v září k nám do školy přijelo mobilní planetárium. Pořadu se zúčastnily všechny děti prvního stupně. Uprostřed naší tělocvičny vyrostl velký stan.

(Pokračování textu…)

Týdenní plán 3. A od 26. 9. – 30. 9. 2016

Týdenní plán od 26. 9. 2016 – 30. 9. 2016

 

PŘEDMĚT UČIVO
Český jazyk  

 

Učebnice str. 25

Pracovní sešit str. 14

 

Čítanka : Ve světě obrazů a barev

Učebnice  do str. 25

Pracovní sešit do str. 11

 

Matematika

 

Opakujeme násobení a dělení a písemné sčítání.

 

Učebnice str. 16

Pracovní sešit 14

Prvouka Pravidla chodce, bezpečně na kole

 

Učebnice str. 11

Pracovní sešit str. 6

 

 Domácí úkoly

 

 

 

 

 

 

Akce, informace

 

V úterý – výlet Kazín ( s sebou teplé oblečení, svačinu, pláštěnku )

 

Středa – státní svátek – volno

 

Pátek – učení podle daltonskéo plánu

 

Prosím uhraďte na Spolek rodičů částku 600 Kč, pokud máte jedno dítě ve škole. Pokud máte ve škole více dětí uhraďte částku 900 Kč.

Číslo účtu : 260 142 881 / 0300

Do poznámek uveďte jméno a třídu dítěte.

 

Všechny knihy i sešity musí být obalené.

 

 

 

 

týden 26.9.-30.9.

Pondělí 26.9.

7.B TEP Faktor

Úterý 27.9.

6.-9.roč.výběr ž.  Pohár v přespolním běhu

3.A,B KAZÍN výlet

Čtvrtek 29.9.

7.B Knihovna

9.tř. Profi testování

Týdenní plán 3.A od 19. 9. – 23. 9. 2016

Plán od 19. 9. –  23. 9. 2016

 

PŘEDMĚT UČIVO
Český jazyk  

 

Učebnice str. 21

Pracovní sešit str. 11

 

Čítanka : Ve světě obrazů a barev

Učebnice  do str. 21

Pracovní sešit do str. 11

 

Matematika

 

 

 

Učebnice str. 13

Pracovní sešit 11

Prvouka Pravidla chodce, bezpečně na kole

 

Učebnice str. 11

Pracovní sešit str. 6

 

 Domácí úkoly

 

 

 

 

 

 

Akce, informace

 

Děkuji dětem i rodičům, kteří přinesli sběr. Děkuji panu Wegrichtovi za výborné pizzy.

 

Všechny knihy i sešity musí být obalené.

 

 

 

 

Kroužek němčiny – aktualizace

Milí rodiče a milé děti,

velmi mne těší Váš zájem o výuku NJ, ale bohužel není možné vyhovět všem, zájemců bylo mnoho. Chci v první řadě zachovat kvalitu a koncept výuky, proto byl stanoven pevný počet dětí. Podle pořadí přihlášených, časových možností Vašich dětí (případné kolize s rozvrhem) a také po konzultaci s kolegyněmi, které vyučují u Vašich dětí anglický a český jazyk, jsem vybrala z 29 zájemců skupinu 12 dětí, s kterými se budu pravidelně setkávat v kroužku. Podrobnější informace včetně závazné přihlášky jsem přijatým dětem poslala dnes, 15.9., v písemné formě, všem zklamaným zájemcům se omlouvám, určitě se potkáme nejpozději v hodinách němčiny na druhém stupni. Děkuji také za pochopení, že nebudu všechny rodiče informovat telefonicky či osobně.

Kateřina Nedomová