Adaptační kurz 6. třídy

20160910_092458Zkraje září, ve dnech 9.9. – 10.9. se ve škole uskutečnil za letního počasí dvoudenní adaptační kurz pro šestou třídu. Děti se měly možnost poznat v jiných situacích než doposud, seznámit se lépe s novými spolužáky i novou třídní učitelkou. Kurz byl připraven ve spolupráci školního metodika prevence, Mgr. Dany Martin, dlouholetého spolupracovníka školy, lektora Víta Hrbáčka a třídní učitelky, Mgr. Lenky Kočišové. Adaptační kurzy poskytují vklad do života třídy ve formě společných zážitků na úvod druhého stupně. Samy děti zhodnotily kurz například takto:

„Adapťák je o seznamování a abychom se více poznali. Ještě nikdy jsme ve škole nespali a mně se to moc líbilo. Nejvíc mě bavilo Ovoce, Židličky, Člověče nezlob se a Komunikační bingo. Myslím, že nám to pomohlo se blíž seznámit a taky si víc věříme.“

„Adapťák mě bavil. Naučila jsem se nové hry a poznala víc spolužáků.“

„Na adapťáku se mi nejvíce líbila hra Přeskakování přes drát. Třídě to přineslo to, že jsme se naučili spolupracovat a to, že jsme se lépe poznali.“

„Mně se líbilo, jak jsme tu byli skoro všichni.“

„Adapťák byl dobrý. Líbila se mi hra Zachraň svět. Zábavné bylo, jak jsme se měli řadit bez mluvení.“

„Nejlepší bylo, jak jsme společně stavěli bezpečné město z kostiček.“

„Nejvíc se mi líbilo, když jsme se přemisťovali z jednoho konce tělocvičny na druhou pomocí židlí a bez zvuku. Byla to hodně velká zábava a taky hodně těžké. ale zvládli jsme to společně.“