Archiv článků za měsíc: Prosinec 2017

Ředitelské volno

  • Ve dnech 3. – 5. ledna 2018 je vyhlášeno ředitelské volno.
  • Školní výuka začíná v novém roce až v pondělí 8. ledna 2018. 

Veselé Vánoce a šťastný nový rok!

Přejeme vám šťastné a veselé Vánoce, zdraví, radost, štěstí v novém roce 2018.

Připomínáme, že vzhledem k ředitelskému volnu (ve dnech 3. – 5. ledna 2018), výuka podle rozvrhnu hodin začíná v naší škole až v pondělí 8. ledna 2018. 

Zároveň opakujeme informaci, že termín konzultací pro rodiče před klasifikací za 1. pololetí je ve čtvrtek 11. ledna 2018 (14 – 18 hodin).

Týdenní plán 4. A od 8.1. – 14. 1. 2018

Plán od 8. 1. – 14. 1. 2018

 

PŘEDMĚT UČIVO
Český jazyk ČJ – učebnice str. 75(vzory  rodu ženského a středního )

Pracovní sešit do str. 44

       

Čítanka

 

Matematika

 

 

PS Hejný do str. 37, učebnice do  str. 47

Čísla do 1 000 000, římské číslice

PS Čtyřlístek do str. 57

Geometrie – Čtyřlístek do str. 55

 

Vlastivěda

 

 

Přírodověda

 Učebnice str. 25 ( historie  – červená učebnice )

PS do str. 16

Učebnice do str. 31 Povrch, vodstvo ) Zeměpis – modrý sešit

PS str. 16, 17

 

Učebnice do str. 33 ( zelený sešit )

PS str.  15

 

 Domácí úkoly

 

 

 

 

 

 

Akce, informace

 

 

Na pondělí přinést věci na Tv. Pokud bude pěkné počasí, půjdeme na hřiště.

Každý pátek budeme mít geometrii. Děti musí mít pravítko. trojúhelník s ryskou, ořezanou tužku č. 3,

ořezané pastelky, kružítko

 

 

11. 1. Čtvrtletní práce z českého jazyka

 

12. 1. Čtvrtletní práce z matematiky

 

15. 1. Čtvrtletní práce z přírodovědy

 

16. 1. Čtvrtletní práce z vlastivědy / dějepis, zeměpis )

 

11. 1. 2018   konzultační hodin  (14 – 18 hod. )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vánoce s patrony

K prvňáčkům už přišel Ježíšek! Přinesl vánoční besídku, spoustu výborného cukroví a krásných dárečků a hlavně také naše milé patrony ze sedmé třídy. Připravili si pro nás úžasné deskové hry, které sami vytvořili a moc pěkně si s námi hráli. Byl to opravdu příjemný poslední předvánoční den ve škole. Teď už si budeme čtrnáct dní jen užívat (a Ježíšek přijde ještě jednou), jupííí.

Děkujeme patroni, děkujeme Ježíšku !             Tvoji prvňáčci

Předvánoční setkání

Letošní předvánoční setkání se neslo v tradičním duchu, přesto bylo zcela jiné. Hendikep chybějící jídelny vyburcoval žáky obou osmých tříd, kteří se nesmířili s tím, že by neorganizovali populární kavárnu, a tak zcela vlastními silami vytvořili dvě originální kavárny ve svých třídách. Nabídka občerstvení byla poměrně pestrá a zájem veliký. Nejen potravou je ovšem na předvánočním setkání člověk živ. Duchovní potravy se mnoha desítkám návštěvníků, rodičů, žáků, absolventů a přátel školy dostalo před rozsvíceným vánočním stromečkem na nádvoří školy, kde si krátký program připravily první a šesté třídy. Nechybělo ani přání šťastných a veselých Vánoc od paní ředitelky Elišky Jančíkové. Ve třídách prvního stupně byly navíc připraveny malé dílničky pro žáky a rodiče, v hlavní budově pak výstava žákovských výrobků z Vánočních dílen, kterou připravila paní učitelka Kateřina Nedomová.

(Pokračování textu…)

Sedmáci v předvánoční Praze

V úterý 19.12. jsme byli se 7. třídou na výletě. Nejdříve jsme se jeli podívat na Vánoční výstavu. Byly tam betlémy, dřívější pomůcky, které dříve lidé používali a mnoho dalších zajímavých věcí. Výstava se konala ve sklepích Betlémské kaple. Po výstavě jsme jeli do aquacentra na Barrandově. v bazénu jsme se bavili a moc se nám tam líbilo. Do bazénů bychom rádi jeli znovu a častěji. Celý výlet jsme si parádně užili. (Pokračování textu…)

Vánoční besídka ve školní družině

Předvánoční shon se na malou chvíli zastavil 21. prosince v naší školní družině. Konala se zde každoroční Vánoční besídka. Děti nejprve předvedly své připravené vystoupení a společně si zazpívaly vánoční koledy. Následovalo rozbalování dárků, které jim Ježíšek zanechal. Všichni si užili tu správnou slavnostní předvánoční atmosféru.

(Pokračování textu…)

4.B týdenní plán 8.1. – 12.1. 2018

Všechny Vás vítám v novém roce a věřím, že bude plný zdraví, štěstí, příjemných zážitků a dobrých zpráv.

Přestože je po prázdninách musíme začít pracovat a to řádně. Čekají nás pololetní písemné práce a je nutné se na ně připravit. Před prázdninami děti dostaly nakopírovaný list s tématickými okruhy písemných prací.

Prosím, kdo tak neučinil, o odevzdání závazných přihlášek na školu v přírodě. Všichni se na ni moc těšíme.

Celý týden budeme opakovat/procvičovat učivo.

termíny pololetních písemných prací:

ČJ – 11. 1. čtvrtek

M – 12. 1. pátek

Př – 15. 1. pondělí

Vl – 16. 1. úterý

11. 1. ve čtvrtek jsou POHOVORY oficiálně od 16 hodin, k dispozici Vám budu od 13 hodin.

Perníkové chaloupky

V hodinách pracovních činností si žáci 7. ročníku upekli a nazdobili perníčky.

Někteří zvládli i perníkovou chaloupku.