Archiv článků za měsíc: Září 2019

III. A : Týdenní plán

        TÝDENNÍ PLÁN      9. 3. – 13. 3. 2020

 
PŘEDMĚT

 

UČIVO
Český jazyk

 

 

Souhrnné opakování vyjmenovaných slov.

Rod, číslo, pád podstatných jmen.

Učeb. str. 87, 92 – 95

PS 2 – str. 6 – 8

Vyjmenovaná slova po  V, Z.

Český jazyk – čtení

 

Čtení s porozuměním.

Prosím o každodenní hlasité čtení.

 Prvouka

 

Trávicí soustava – test. Zdravé potraviny.

Učeb. str. 38 – 39

PS str. 19 – 20

Matematika

 

Písemné násobení dvoumístného a trojmístného čísla.

Kvádr.  Učeb. str. 64

PS 2 str. 10 – 14

Domácí úkoly Procvičujte psaní i, y po obojetných souhláskách (využívejte cvičení na internetu).

Procvičujte s dětmi písemné sčítání a odčítání, násobení a dělení v oboru násobilky.

Zaměřte se na hlasité, plynulé čtení s porozuměním.

Akce, informace

 

Sledujte informace na webu.

Prosím pošlete peníze na výlety.

12. 3.  Plavání

 

                     TÝDENNÍ PLÁN   2. 3. – 6. 3. 2020

 

 
PŘEDMĚT

 

UČIVO
Český jazyk

 

 

Souhrnné opakování vyjmenovaných slov.

Rod, číslo, pád podstatných jmen.

Učeb. str. 86 – 87, 90 – 91

PS 2 – str. 4 – 5

Vyjmenovaná slova po  V.

Český jazyk – čtení

 

Čtení s porozuměním.

Prosím o každodenní hlasité čtení.

 Prvouka

 

Vitamíny, minerály. Trávicí soustava.

Učeb. str. 36 – 37

PS str. 18, 19

Matematika

 

Písemné násobení, násobilkové obdélníky.

Polopřímka, polopřímky opačné.

PS 2 str.8 – 9

Domácí úkoly Procvičujte psaní  i, y po B, L,M, P, S, V (využívejte cvičení na internetu)

Procvičujte s dětmi písemné sčítání a odčítání, násobení a dělení v oboru násobilky.

Zaměřte se na hlasité, plynulé čtení s porozuměním.

Akce, informace

 

Sledujte informace na webu.

Prosím pošlete peníze na školní výlety.

5. 3.  Plavání

 

         

        TÝDENNÍ PLÁN   24. 2. – 28. 2. 2020

 
PŘEDMĚT

 

UČIVO
Český jazyk

 

 

Souhrnné opakování vyjmenovaných slov.

Rod, číslo, pád podstatných jmen.

Učeb. str. 82 – znát poučky

PS 2 – str. 4

Vyjmenovaná slova po  V.

Český jazyk – čtení

 

Společná četba.

Prosím o každodenní hlasité čtení.

 Prvouka

 

Potrava – palivo a stavební materiál pro tělo

Učeb. str. 34 – 35

PS str. 18

Matematika

 

Slovní úlohy, řešení rovnic. Geometrie.

PS 2 str.8

Domácí úkoly Procvičujte psaní  i, y po B, L,M, P, S (využívejte cvičení na internetu)

Procvičujte s dětmi písemné sčítání a odčítání, násobení a dělení v oboru násobilky.

Zaměřte se na hlasité, plynulé čtení s porozuměním.

Akce, informace

 

Sledujte informace na webu.

27. 2.  Plavání –  prosím podepsat ručníky !

 

                TÝDENNÍ  PLÁN    10. 2. – 14. 2. 2020

 

 
PŘEDMĚT

 

UČIVO
Český jazyk

 

 

Vyjmenovaná slova po S. Rod a číslo podstatných jmen.

Učeb. str. 82 – znát poučky

PS 1  dokončení

Český jazyk – čtení

 

Společná četba.

Prosím o každodenní hlasité čtení.

 Prvouka

 

Měříme délku, objem, hmotnost.

Učeb. str. 33

PS str. 17

Matematika

 

Opakování učiva.

PS 2 str.7

Domácí úkoly Procvičujte psaní  i, y po B, L,M, P, S (využívejte cvičení na internetu)

Procvičujte s dětmi písemné sčítání a odčítání, násobení a dělení v oboru násobilky.

Procvičujte, procvičujte, procvičujte !

Akce, informace

 

Sledujte informace na webu.

11. 2.  Bruslení – sraz 7,45 u školy ! Odvoz věcí zajištěn.

13. 2. Začíná plavecký výcvik – sraz ve třídě, plavky, ručník,                hřeben, hygiena,svačina.

13. 2.  Poetické setkání – vybraní žáci

 

               

                 TÝDENNÍ PLÁN   3. 2. – 7. 2. 2020

 

 
PŘEDMĚT

 

UČIVO
Český jazyk

 

 

Vyjmenovaná slova po S. Rod podstatných jmen.

Procvičování, průběžné opakování učiva.

Učeb. str. 78 – 79 , 82

PS 1  dokončení

Český jazyk – čtení

 

Společná četba.

3. 2. – třídní kolo – básničky

Prosím o každodenní hlasité čtení, motivujte děti, čtěte společně, vyprávějte si o přečteném.

 Prvouka

 

Měříme délku, objem, hmotnost.

Učeb. str. 32 – 33

PS str. 17

Matematika

 

Opakování učiva.

PS 2 str. 5 – 7

Geometrie – bod, přímka, úsečka . Pravítko, ořezaná tvrdá tužka.

Domácí úkoly Procvičujte psaní  i, y po B, L,M, P, S (využívejte cvičení na internetu).

Procvičujte s dětmi písemné sčítání a odčítání, násobení a dělení v oboru násobilky.

Procvičujte, procvičujte, procvičujte !

Akce, informace

 

Sledujte informace na webu.

11. 2.  Bruslení

13. 2. Začíná plavecký výcvik

13. 2.  Poetické setkání

 

                    TÝDENNÍ PLÁN   27.1. – 31. 1. 2020

 

 

 
PŘEDMĚT

 

UČIVO
Český jazyk

 

 

Vyjmenovaná slova po S

Procvičování, průběžné opakování učiva.

Učeb. str. 76 – 77

PS str. po str. 38 – 39

Český jazyk – čtení

 

Společná četba.

Příprava na recitační soutěž, výběr básní.

Prosím o každodenní hlasité čtení.

 Prvouka

 

Hospodaříme – rozhodujeme se.

Učeb. str. 31

PS str. 15,16

Matematika

 

Opakování učiva.

Geometrie – bod, přímka, úsečka . Pravítko, ořezaná tvrdá tužka.
Dokončení PS 1. díl

Domácí úkoly Procvičujte psaní  i, y po B, L,M, P, S

Procvičujte s dětmi písemné sčítání a odčítání, násobení a dělení v oboru násobilky.

Procvičujte, procvičujte, procvičujte !

Akce, informace

 

Sledujte informace na webu.

30. 1. Vysvědčení ( předání 5.vyuč. hod. )

31. 1. Pololetní  prázdniny       11. 2. bruslení

13. 2. začíná plavecký výcvik

13. 2.   Poetické setkání – 2 vybraní žáci z třídního kola

 

                     TÝDENNÍ PLÁN     20. 1. – 24. 1. 2020

 

 
PŘEDMĚT

 

UČIVO
Český jazyk

 

 

Vyjmenovaná slova po P

Procvičování, průběžné opakování učiva.

Učeb. str. 71 – 75

PS 1 po str. 37

Český jazyk – čtení

 

Společná četba.

Příprava na recitační soutěž, výběr básní.

Prosím o každodenní hlasité čtení.

 Prvouka

 

Obchodování, velkoobchod. Hospodaření.

Učeb. str. 28 – 31

PS str. 15

Matematika

 

Opakování učiva. Počítání se závorkou.

Geometrie – bod, přímka, úsečka . Pravítko, ořezaná tvrdá tužka.
Dokončení PS 1. díl

Domácí úkoly Procvičujte psaní  i, y po B, L,M, P

Procvičujte s dětmi písemné sčítání a odčítání, násobení a dělení v oboru násobilky.

Procvičujte, procvičujte, procvičujte !

Akce, informace

 

Sledujte informace na webu .

20. 1. – bruslení Černošice ( brusle, helma, teplé rukavice, svačina, čip. Odvoz věcí cca 7,45 – 7,55  od školy ). Jedeme vlakem. Sraz ve třídě.

24. 1.  Sběr

 

         

          TÝDENNÍ PLÁN   13. 1. – 17. 1. 2020

 
PŘEDMĚT

 

UČIVO
Český jazyk

 

 

Vyjmenovaná slova po P

Procvičování, průběžné opakování učiva.

Učeb. str. 67 – 69

PS str. 33 – 35

Český jazyk – čtení

 

Vybrané texty z čítanky, nácvik plynulé četby s porozuměním.

Společná četba.

 Prvouka

 

Spolupráce při výrobě.

Učeb. str. 27 – 28

PS str. 15

Matematika

 

Opakování učiva. Počítání se závorkou. Geometrie – bod, přímka.
Učeb. str. 43
PS str. 32   Minutovky  2. díl
Domácí úkoly Procvičujte psaní  i, y po B, L,M, P

Procvičujte s dětmi písemné sčítání a odčítání, násobení a dělení v oboru násobilky.

Písemné úkoly podle zadání v úkolníčku.

Akce, informace

 

Sledujte informace na webu .

Pololetní práce začátkem týdne.

20. 1. – bruslení Černošice

 

     

             

          TÝDENNÍ PLÁN   6. 1. – 10. 1. 2020

 

 
PŘEDMĚT

 

UČIVO
Český jazyk

 

 

Vyjmenovaná slova po M, L, B

Slovní druhy, stavba souvětí

Procvičování, průběžné opakování učiva.

Učeb. str.  61 – 63

PS str. 31 – 33

Český jazyk – čtení

 

Vybrané texty z čítanky, nácvik plynulé četby s porozuměním.

Společná četba.

 Prvouka

 

Prodej, koupě.

Učeb. str. 26 – 27

PS str. 14

Matematika

 

Harmonogram. Sčítání trojmístných čísel. Opakování učiva.
Učeb. str. 38, 42
PS str. 31   Minutovky  2. díl
Domácí úkoly Procvičujte psaní  i, y po B, L,M.

Procvičujte s dětmi písemné sčítání a odčítání, násobení a dělení v oboru násobilky.

Akce, informace

 

Sledujte informace na webu .

7. 1. Dalton

20. 1. – bruslení Černošice

 

                     TÝDENNÍ PLÁN    16. 12.–  20. 12. 2019

            

 
PŘEDMĚT

 

UČIVO
Český jazyk

 

 

Vyjmenovaná slova po M, L, B

Slovní druhy, stavba souvětí

Procvičování, průběžné opakování učiva.

Učeb. str.  61 – 63

PS str. 31 – 32

Český jazyk – čtení

 

Vybrané texty z čítanky, nácvik plynulé četby s porozuměním.

Společná četba.

 Prvouka

 

Prodej, koupě.

Učeb. str. 26 – 27

PS str. 14

Matematika

 

Harmonogram. Sčítání trojmístných čísel. Opakování učiva.
Učeb. str. 38, 42
PS str. 31   Minutovky  2. díl
Domácí úkoly Procvičujte psaní  i, y po B, L,M.

Procvičujte s dětmi písemné sčítání a odčítání, násobení a dělení v oboru násobilky.

Akce, informace

 

Sledujte informace na webu .

17. 12.   16:00  Vánoční dílna ve třídě – hvězda. Následuje setkání u stromu, kavárna, výstava prací dětí.

19. 12.  Vánoční besídka ve třídě

20. 12.  Divadlo O líné babičce

 

                     TÝDENNÍ PLÁN    9.12.–  13.12. 2019

                                                    

            

 
PŘEDMĚT

 

UČIVO
Český jazyk

 

 

Vyjmenovaná slova po M, L, B

Slovní druhy

Procvičování, průběžné opakování učiva.

Učeb. str. 59 – 61

PS str. 29 – 31

Český jazyk – čtení

 

Vybrané texty z čítanky, nácvik plynulé četby s porozuměním.

Společná četba.

 Prvouka

 

Zákony. Parlament.

Učeb. str. 25

PS str. 13

Matematika

 

Tabulkový záznam údajů. Obsah čtverečkovaného útvaru. Opakování učiva.
Učeb. str. 36 – 37
PS str.  27   Minutovky  2. díl
Domácí úkoly Procvičujte psaní  i, y po B, L,M

Písemné úkoly podle zadání.

Procvičujte s dětmi písemné sčítání a odčítání, násobení a dělení.

Akce, informace

 

Sledujte informace na webu .

9. 12. – divadlo  „ Jak jsem se ztratil “

10.12. –  vánoční dílny ve škole

 

 

                

             TÝDENNÍ PLÁN   2. 12.–  6. 12. 2019

                                                              

 
PŘEDMĚT

 

UČIVO
Český jazyk

 

 

Vyjmenovaná slova po M, L, B

Slovní druhy

Procvičování, průběžné opakování učiva.

Učeb. str. 57 – 59

PS str. 28 – 29

Český jazyk – čtení

 

Vybrané texty z čítanky, nácvik plynulé četby s porozuměním.

Společná četba.

 Prvouka

 

Soužití vyžaduje pravidla

Učeb. str. 24

PS str. 12

Matematika

 

Opakování učiva. Sousedé
Učeb. str. 35
PS str.  27   Minutovky  2. díl
Domácí úkoly Procvičujte psaní  i, y po B, L,M

Písemné úkoly podle zadání.

Procvičujte s dětmi písemné sčítání a odčítání, násobení a dělení.

Akce, informace

 

Sledujte informace na webu .

5. 12.  Mikuláš ve škole

9. 12. – divadlo  „ Jak jsem se ztratil “

 

 

 

         Týdenní plán      25. 11. – 29. 11.
PŘEDMĚT

 

UČIVO
Český jazyk

 

Vyjmenovaná slova po M

Procvičování, průběžné opakování učiva.

Učeb. str. 54 – 56

PS str. 27 – 28

Český jazyk – čtení

 

Vybrané texty z čítanky, nácvik plynulé četby s porozuměním.

Společná četba.

 Prvouka

 

I spory v rodině lze řešit.

Učeb. str. 20 – 21

PS str. 11 – 12

Matematika

 

Opakování učiva. Náhoda. Přednost násobení.
Učeb. str. 32 – 34
PS str. 24 – 27
Domácí úkoly Procvičujte psaní  i, y po B, L.

Písemné úkoly podle zadání.

Procvičujte s dětmi písemné sčítání a odčítání, postup je klasický, ne podle učebnice.

Akce, informace

 

Sledujte informace na webu .

27.11.  Den otevřených dveří ve škole 

( 1. – 3. hodina )

 

                     TÝDENNÍ PLÁN  18.11.–  22. 11. 2019

                                                            

 
PŘEDMĚT

 

UČIVO
Český jazyk

 

Vyjmenovaná slova po B, L

Procvičování, průběžné opakování učiva.

Učeb. str. 50 – 53  Popis, reklama

PS str. 25 – 27

Český jazyk – čtení

 

Vybrané texty z čítanky, nácvik plynulé četby s porozuměním.

Společná četba.

 Prvouka

 

Některé nápady musíme odmítnout.

I spory v rodině lze řešit.

Učeb. str. 19 – 20

PS str. 10 – 11

Matematika

 

Opakování učiva. Tvary zapsané podle šipek. Schodiště.

Učeb. str. 30 – 31

PS str. 24

Domácí úkoly Procvičujte psaní  i, y po B, L.

Písemné úkoly podle zadání.

Procvičujte s dětmi písemné sčítání a odčítání, postup je klasický, ne podle učebnice.

Akce, informace

 

Sledujte informace na webu školy.

19.11.  v 17 hodin třídní schůzky

27.11.  Den otevřených dveří ve škole 

( 1. – 3. hodina )

 

                  TÝDENNÍ PLÁN    11.11.–  15. 11. 2019

                           

                                      

 
PŘEDMĚT

 

UČIVO
Český jazyk

 

Vyjmenovaná slova po B, L

Procvičování, průběžné opakování učiva.

Učeb. str. 47 – 51

PS str. 25 – 27

Český jazyk – čtení

 

Vybrané texty z čítanky, nácvik plynulé četby s porozuměním.

Společná četba.

 Prvouka

 

Dokážeme se dohodnout? Některé nápady musíme odmítnout.

Učeb. str. 18 – 19

PS str. 10 – 11

Matematika

 

Písemné odčítání. Průběžné opakování.

Čtvercová síť.

Učeb. str. 27 – 30

PS str. 24

Domácí úkoly Procvičujte psaní  i, y po B, L.

Písemné úkoly podle zadání.

Procvičujte s dětmi písemné sčítání a odčítání, postup je klasický, ne podle učebnice.

Akce, informace

 

Sledujte informace na webu školy.

11.11.   Prvouka – test

19.11.  v 17 hodin třídní schůzky

 

      

 

                     TÝDENNÍ PLÁN    4. 11.–  8. 11. 2019

                                                                 

 
PŘEDMĚT

 

UČIVO
Český jazyk

 

Vyjmenovaná slova po B, L

Procvičování, průběžné opakování učiva.

Učeb. str. 46 – 49

PS str. 23 – 25

Český jazyk – čtení

 

Vybrané texty z čítanky, nácvik plynulé četby s porozuměním.
 Prvouka

 

Jak využíváme krajinu, měníme krajinu.

Učeb. str. 16 – 17

PS str. 9

Matematika

 

Písemné odčítání. Průběžné opakování.

Čtvercová síť.

Učeb. str. 27 – 29

PS str. 22 – 23

Domácí úkoly Procvičujte psaní  i, y po B, L.

Písemné sčítání a odčítání.

Písemné úkoly podle zadání.

 

Akce, informace

 

Sledujte informace na webu školy.

19.11.  v 17 hodin třídní schůzky

 

      

 

                     TÝDENNÍ PLÁN    28.10.–  1. 11. 2019

                                                                 

 
PŘEDMĚT

 

UČIVO
Český jazyk

 

Opakování učiva ze 2.třídy – průběžně

Vyjmenovaná slova po B – procvičování , cvičení z učebnice a PS

Znát poučky v barevných rámečcích z učebnice !

Český jazyk – čtení

 

Společná četba  – Dášeňka.
 Prvouka

 

Prázdniny.
Matematika

 

Opakování učiva ze 2.třídy

Učeb. str. 25 – 26

PS str. 20 – 21

Domácí úkoly Procvičujte s dětmi hlasité čtení s porozuměním.

 Násobení a dělení, písemné sčítáním a odčítání.

Naučit řadu vyjmenovaných slov po L.

Akce, informace

 

Sledujte informace na webu školy.

28. 10. – Státní svátek

29. – 30. 10.  Podzimní prázdniny

 

      

 

                     TÝDENNÍ PLÁN   21. 10.–  25. 10. 2019

                                                                

 
PŘEDMĚT

 

UČIVO
Český jazyk

 

Opakování učiva ze 2.třídy – průběžně

Vyjmenovaná slova po B – procvičování , cvičení z učebnice a PS

Český jazyk – čtení

 

Společná četba  – Dášeňka.
 Prvouka

 

Druhy map, kompas, buzola

Učeb. str. 15

PS str. 8 – 9

Matematika

 

Opakování učiva ze 2.třídy

Učeb. str. 22 – 24

PS str. 18 – 20

Domácí úkoly Procvičujte s dětmi hlasité čtení s porozuměním.

 Násobení a dělení, písemné sčítání.

Akce, informace

 

Sledujte informace na webu školy.

23. 10.  Koncert  v Rudolfinu  ( Tučňáci v Rudolfinu ) –  150 Kč

POZOR : SRAZ V 7: 25 U ŠKOLY ! Sváteční oblečení.

KDO SE OPOZDÍ, PROSÍM, BÝT CELÝ DEN VE 2. A .

29. – 30. 10.  Podzimní prázdniny

 

      

 

                     TÝDENNÍ PLÁN    14. 10.–  18. 10. 2019

                                                    

            

 
PŘEDMĚT

 

UČIVO
Český jazyk

 

Opakování učiva ze 2.třídy – průběžně

Vyjmenovaná slova po B.

Slova příbuzná.

Učeb. str. 38 – 40

PS str.21 – 22  +  stránky k opakování učiva

Český jazyk – čtení

 

Společná četba  – Dášeňka.

Texty v čítance, kopírované pracovní listy.

 Prvouka

 

Nadmořská výška, práce s mapou.

Učeb. str. 13- 14

PS str. 8

Matematika

 

Opakování učiva ze 2.třídy

Učeb. str. 19 – 22

Písemné sčítání – postupujeme vždy od jednotek a směrem zespodu nahoru !

PS str. 5 – 18

Domácí úkoly Domácí úkoly podle zápisu v úkolníčku, prosím podepisovat.

 

Procvičujte s dětmi hlasité čtení s porozuměním. Násobení a dělení, písemné sčítání.

Akce, informace

 

Sledujte informace na webu školy.

23. 10.  Koncert  v Rudolfinu  ( Tučňáci v Rudolfinu ) –  150 Kč

POZOR : SRAZ V 7: 25 U ŠKOLY !

29. – 30. 10.  Podzimní prázdniny

 

      

 

                     TÝDENNÍ PLÁN     7.10.–  11.10. 2019

                                                                 

 
PŘEDMĚT

 

UČIVO
Český jazyk

 

Opakování učiva ze 2.třídy – průběžně

Vyjmenovaná slova po B.

Slova příbuzná.

Učeb. str. 38 – 40

PS str.21 – 22  +  stránky k opakování učiva

Český jazyk – čtení

 

Společná četba  – Dášeňka.

Texty v čítance, kopírované pracovní listy.

 Prvouka

 

Jak vypadá zemský povrch.

Učeb. str. 12

PS str. 7

Matematika

 

Opakování učiva ze 2.třídy

Učeb. str. 14 – 16

Písemné sčítání – postupujeme vždy od jednotek a směrem zespodu nahoru !

PS str. 12 – 13

Domácí úkoly Domácí úkoly podle zápisu v úkolníčku, prosím podepisovat.

 

Procvičujte s dětmi hlasité čtení s porozuměním. Násobení a dělení, písemné sčítání.

Akce, informace

 

Sledujte informace na webu školy.

23. 10.  Koncert  v Rudolfinu  ( Tučňáci v Rudolfinu )

29. – 30. 10.  Podzimní prázdniny

 

      

 

                  

                   TÝDENNÍ PLÁN      30. 9.–  4. 10. 2019

                                                              

 
PŘEDMĚT

 

UČIVO
Český jazyk

 

Opakování učiva ze 2.třídy.

Vyjmenovaná slova po B.

Slova příbuzná.

Český jazyk – čtení

 

Společná četba  – Dášeňka.

Texty v čítance, kopírované pracovní listy.

 Prvouka

 

Pravidla pro chodce. Bezpečně na kole.

Učeb. str. 10 – 11

PS str. 6

Matematika

 

Opakování učiva ze 2.třídy

Učeb. str. 10 – 13

Písemné sčítání – postupujeme vždy od jednotek a směrem zespodu nahoru !

PS str. 11- 12

Domácí úkoly Obalit učebnice a malé sešity.

 

Domácí úkoly podle zápisu v úkolníčku, prosím podepisovat.

 

Naučit se zpaměti řadu vyjmenovaných slov po B.

 

Akce, informace

 

Procvičujte s dětmi hlasité čtení s porozuměním. Násobení a dělení, písemné sčítání.

Sledujte informace na webu školy.

      

 

Školní časopis Hlásná trouba se hlásí o slovo!

Časopis Hlásná trouba bude vycházet i v letošním školním roce. První schůzka všech zájemců o členství v redakci časopisu se uskuteční ve čtvrtek 3. října 2019 ve třídě VIII. B o velké přestávce. Časopis bude vycházet v elektronické a tištěné podobě.

Vítáni jsou všichni zájemci, kteří by se chtěli seznámit s prací novináře, fotografové, nadšenci do výpočetní techniky z 5.  – 9. ročníku. Připomínáme, že redakční práce předpokládá nejenom aktivitu ve škole při redakčních schůzkách ale i jistou práci ve volném čase mimo školní vyučování (vstup do redakčního systému na internetu, příprava článků).

Tomáš Hromádka

Malířem na asfalt

Dne 24.9.2019 v areálu naší základní školy děti ze školní družiny prožily krásné slunečné odpoledne, a to při příležitosti malování křídami na asfaltový povrch. Fantazii se nekladly meze a věříme, že si děti tuto akci náležitě užily. Všichni účastníci byli  odměněni sladkostí.

(Pokračování textu…)

STREET/BREAK DANCE

Vážení rodiče,

v pondělí 30.9.2019 od 15:00 bude v tělocvičně ukázková hodina STREET/BREAK DANCE pro děti od 6 do 11let (zdarma). Zájemci se mohou přijít podívat s písemným souhlasem rodičů (předají paní vychovatelce ŠD).

5.A + 5.B – Safari

Minulý týden se páťáci ocitli na dva dny uprostřed africké savany. Někteří si při jízdě safaribusem pohladili místní zvědavé žirafy. Také jsme se prošli za svitu dobových luceren pevností Josefov, ochutnali a vyrobili si pravé Hořické trubičky, mňam. Na závěr jsme vystoupali na hrad Trosky s výhledem na celý Český ráj. Všichni si výlet užili a zvládli i přespání ve stanech. Na tento výlet si páťáci přispěli výdělkem z loňského jarmarku. Nahlédněte …

(Pokračování textu…)

Páťáci na Safari

Minulý týden se páťáci ocitli na dva dny uprostřed africké savany. Někteří si při jízdě safaribusem pohladili místní zvědavé žirafy. Také jsme se prošli za svitu dobových luceren pevností Josefov, ochutnali a vyrobili si pravé Hořické trubičky, mňam. Na závěr jsme vystoupali na hrad Trosky s výhledem na celý Český ráj. Všichni si výlet užili a zvládli i přespání ve stanech. Na tento výlet si páťáci přispěli výdělkem z loňského jarmarku. Nahlédněte …

(Pokračování textu…)

3.B: Týdenní plán

   

                      TÝDENNÍ PLÁN

                   9. 3. – 13. 3. 2020

 

PŘEDMĚT

 

UČIVO

Český jazyk

 

Učebnice až str. 96 – Zvuky +Vyjmenovaná slova po Z. Prac. sešit II. až str. 7.

Matematika

 

Učebnice až str. 71 – Odhadujeme. Pracovní sešit II. – až str. 11 – písemné násobení.

Prvouka

Učebnice až str. 37 – živiny – trávicí soustava. Pracovní sešit až str. 19.

Anglický jazyk

 

Učebnice až str. 45 – byt, zařízení. Skupina Monika se prosím vzorně a pravidelně učí vše, co je ve slovníčku (i psát) + nová slovíčka z učebnice, díky.

Druhá skupina má úkoly v sešitě a v úkolníčku.

Domácí úkoly

Prosím pravidelně vyjmenovaná slova. Nepřestávejte ale také s procvičováním násobilky a každodenními malými diktáty a čtením.

Akce, informace

 

Ve čtvrtek 12. 3. čtvrtá lekce plavání.

 

 

                      TÝDENNÍ PLÁN

                     2. 3. – 6. 3. 2020

 

PŘEDMĚT

 

UČIVO

Český jazyk

 

Učebnice až str. 90 – pády +Vyjmenovaná slova po V. Prac. sešit II. až str. 4.

Matematika

 

Učebnice až str. 67 – násobilkové obdélníky. Pracovní sešit II. – až str. 11 – písemné násobení.

Prvouka

Učebnice až str. 37 – živiny – trávicí soustava. Pracovní sešit až str. 19.

Anglický jazyk

 

Učebnice až str. 45 – byt, zařízení. Skupina Monika se prosím vzorně a pravidelně učí vše, co je ve slovníčku (i psát) + nová slovíčka z učebnice, díky.

Druhá skupina má úkoly v sešitě a v úkolníčku.

Domácí úkoly

Prosím pravidelně vyjmenovaná slova. Nepřestávejte ale také s procvičováním násobilky a každodenními malými diktáty a čtením.

Akce, informace

 

Ve čtvrtek 5. 3. třetí lekce plavání.

Všem moc děkujeme za sběr – akce sběr se až do konce roku ruší.

 

 

                      TÝDENNÍ PLÁN

                  24. 2. – 28. 2. 2020

 

PŘEDMĚT

 

UČIVO

Český jazyk

 

Učebnice až str. 90 – pády +Vyjmenovaná slova po V. Prac. sešit II. až str. 4.

Matematika

 

Učebnice až str. 67 – násobilkové obdélníky. Pracovní sešit II. – až str. 11 – písemné násobení.

Prvouka

Učebnice až str. 37 – živiny – trávicí soustava. Pracovní sešit až str. 19.

Anglický jazyk

 

Učebnice až str. 45 – byt, zařízení. Skupina Monika se prosím vzorně a pravidelně učí vše, co je ve slovníčku (i psát) + nová slovíčka z učebnice, díky.

Druhá skupina má úkoly v sešitě a v úkolníčku.

Domácí úkoly

Prosím pravidelně vyjmenovaná slova. Nepřestávejte ale také s procvičováním násobilky a každodenními malými diktáty a čtením.

Akce, informace

 

Ve čtvrtek 27. 2. druhá lekce plavání. Prosím 700 Kč – Velikonoční výlet Přerovský skanzen 8. 4. + jarní výlet Botanicus 19. 5. + doplatky (vč.vlaku na bruslení). Děkuji.

 

 

                      TÝDENNÍ PLÁN

                  10.2. – 14. 2. 2020

 

PŘEDMĚT

 

UČIVO

Český jazyk

 

Učebnice až str. 87– Kuchařská +Vyjmenovaná slova po V. Prac. sešit II. str. 4.

Matematika

 

Učebnice až str. 64 – Kvádr.

Pracovní sešit II. – až str. 10.

Prvouka

Učebnice až str. 35 – Člověk a jeho zdraví. Vše je v naší potravě důležité. Pracovní sešit až str. 18.

Anglický jazyk

 

Učebnice až str. 41 – Greg´s flat. Skupina Monika se prosím vzorně a pravidelně učí vše, co je ve slovníčku (i psát) + nová slovíčka z učebnice, díky.

Druhá skupina má úkoly v sešitě a v úkolníčku.

Domácí úkoly

Matematické minutovky II.díl budu vybírat opět na konci pololetí.

Prosím pravidelně vyjmenovaná slova. Nepřestávejte ale také s procvičováním násobilky a každodenními malými diktáty a čtením.

Akce, informace

 

V úterý 11. 2. máme ještě druhé bruslení, tentokrát hned ráno – budeme odcházet od školy v 7 50 na vlak. Prosím helmy a dobré rukavice, brusle lze půjčit za 50Kč.

Ve čtvrtek 13. 2. Začíná kurz plavání a odpoledne od 14 hodin bude Poetické setkání – pro přihlášené soutěžící + zájemce.

Omlouvám se za špatné zprávy, ale ve škole se opět objevily vši a bohužel také mononukleoza, její projevy jsou podobné angině s možnými bolestmi břicha, kdyby náhodou něco, hlašte doktorce výskyt.

 

 

                      TÝDENNÍ PLÁN

                  3.2. – 7. 2. 2020

 

PŘEDMĚT

 

UČIVO

Český jazyk

 

Učebnice až str. 80– Jak se žilo na statku +Vyjmenovaná slova po S. Prac. sešit až str. 40 – dokončíme.

Matematika

 

Učebnice až str. 62 – Stavba podle portrétu. Pracovní sešit II. – až str. 8.

Prvouka

Učebnice až str. 33 – Jednotky hmotnosti, délky a objemu.

Pracovní sešit až str. 17.

Anglický jazyk

 

Učebnice až str. 41 – Greg´s flat. Skupina Monika se prosím vzorně a pravidelně učí vše, co je ve slovníčku (i psát) + nová slovíčka z učebnice, díky.

Druhá skupina má úkoly v sešitě a v úkolníčku.

Domácí úkoly

Matematické minutovky II.díl budu vybírat opět na konci pololetí.

Prosím pravidelně vyjmenovaná slova. Nepřestávejte ale také s procvičováním násobilky a každodenními malými diktáty a čtením.

Akce, informace

 

V úterý 11. 2. máme ještě druhé bruslení, tentokrát hned ráno.

Ve čtvrtek 13. 2. Začíná kurz plavání a odpoledne od 14 hodin bude Poetické setkání – pro přihlášené soutěžící + zájemce.

 

 

 

                      TÝDENNÍ PLÁN

                  27. 1. – 31. 1. 2020

 

PŘEDMĚT

 

UČIVO

Český jazyk

 

Učebnice až str. 77 – Vyjmenovaná slova po S. Prac. sešit až str. 38.

Matematika

 

Učebnice až str. 62 – Stavba podle portrétu. Pracovní sešit II. – až str. 8.

Prvouka

Učebnice až str. 33 – Jednotky hmotnosti, délky a objemu.

Pracovní sešit až str. 17.

Anglický jazyk

 

Učebnice až str. 32 – At the park. Skupina Monika se prosím vzorně a pravidelně učí vše, co je ve slovníčku (i psát) + nová slovíčka z učebnice, díky.

Druhá skupina má úkoly v sešitě a v úkolníčku.

Domácí úkoly

Na konci pololetí budu vybírat dokončené Matematické minutovky – I. díl.

Prosím pravidelně vyjmenovaná slova. Nepřestávejte ale také s procvičováním násobilky a každodenními malými diktáty a čtením.

Akce, informace

 

Ve čtvrtek 30. 1. máme normální vyučování, jen si rozdáme vysvědčení(desky). Jsou to také vaše jedničky, gratuluju a moc děkuju za výbornou spolupráci. A prosím neutrácejte za kytičky, jedem hned na chalupu.

V pátek 31. 1. jsou pololetní prázdniny.

 

 

                     TÝDENNÍ PLÁN

                   13. 1.  – 17. 1. 2020

 

PŘEDMĚT

 

UČIVO

Český jazyk

 

Učebnice až str. 64 – Karnevalová.

Pracovní sešit až str. 32.

Matematika

 

Učebnice až str. 55 – Jedna polovina.

Pracovní sešit až str. 37.

Prvouka

Učebnice až str. 29 – Většinou nenakupujeme u výrobce.

Pracovní sešit až str. 16.

Anglický jazyk

 

Učebnice až str. 32 – At the park. Skupina Monika se prosím vzorně a pravidelně učí vše, co je ve slovníčku (i psát) + nová slovíčka z učebnice, díky.

Druhá skupina má úkoly v sešitě a v úkolníčku.

Domácí úkoly

Na konci pololetí budu vybírat dokončené Matematické minutovky – I. díl.

Prosím pravidelně vyjmenovaná slova. Nepřestávejte ale také s procvičováním násobilky a každodenními malými diktáty a čtením.

Akce, informace

 

V pondělí 13. 1. si napíšeme pololetní písemnou práci z matematiky a ve středu 15. 1. z češtiny.

V pondělí 20. 1. a pak ještě jednou 11. 2. půjdeme bruslit (prosím helmu).

 

 

 

                      TÝDENNÍ PLÁN

                    6.1. – 10. 1. 2020

 

PŘEDMĚT

 

UČIVO

Český jazyk

 

Učebnice až str. 64 – Karnevalová.

Pracovní sešit až str. 32.

Matematika

 

Učebnice až str. 55 – Jedna polovina.

Pracovní sešit až str. 37.

Prvouka

Učebnice až str. 29– Většinou nenakupujeme u výrobce.

Pracovní sešit až str. 16.

Anglický jazyk

 

Učebnice až str.28 – Using money. Skupina Monika se prosím vzorně a pravidelně učí vše, co je ve slovníčku (i psát) + nová slovíčka z učebnice, díky.

Druhá skupina má úkoly v sešitě a v úkolníčku.

Domácí úkoly

Na konci pololetí budu vybírat dokončené Matematické minutovky – I. díl.

Prosím pravidelně vyjmenovaná slova. Nepřestávejte ale také s procvičováním násobilky a každodenními malými diktáty a čtením.

Akce, informace

 

Přeji Vám všem úspěšný a šťastný rok.

V pondělí 20. 1. a pak ještě jednou 11. 2. půjdeme bruslit (prosím helmu).

 

 

                      TÝDENNÍ PLÁN

                 16.12. – 20. 12. 2019

 

PŘEDMĚT

 

UČIVO

Český jazyk

 

Učebnice až str. 60- Věta jednoduchá a souvětí.

Pracovní sešit až str. 30.

Matematika

 

Učebnice až str. 50 – Zaokrouhlování.

Pracovní sešit až str. 35.

Prvouka

Učebnice až str. 29– Většinou nenakupujeme u výrobce.

Pracovní sešit až str. 16.

Anglický jazyk

 

Vánoce v anglicky mluvících zemích. Skupina Monika se prosím vzorně a pravidelně učí vše, co je ve slovníčku (i psát) + nová slovíčka z učebnice, díky.

Druhá skupina má úkoly v sešitě a v úkolníčku.

Domácí úkoly

Na konci pololetí budu vybírat dokončené Matematické minutovky – I. díl.

Prosím pravidelně vyjmenovaná slova. Nepřestávejte ale také s procvičováním násobilky a každodenními malými diktáty a čtením.

Akce, informace

 

V úterý 17. 12. zveme zájemce na vánoční setkání – v 16 hod ve třídě – prosím s sebou malé nůžtičky, v pět se přesuneme ke stromu a pak bude otevřena vánoční výstava a kavárna.

V pátek 20. 12. si  uděláme besídku ve třídě, ochutnáme cukroví, rozdáme si dárečky – a pak už slavíme, slavíme a do školy se vrátíme až v pondělí 6. ledna. Přeji Vám všem krásné požehnané svátky a hodně zdraví a klidu.

 

 

                      TÝDENNÍ PLÁN

                  9. 12. – 13. 12. 2019

 

PŘEDMĚT

 

UČIVO

Český jazyk

 

Učebnice až str. 60- Věta jednoduchá a souvětí.

Pracovní sešit až str. 30.

Matematika

 

Učebnice až str. 50 – Zaokrouhlování.

Pracovní sešit až str. 35.

Prvouka

Učebnice až str. 27– Koupě je přijetím nabídky. Pracovní sešit až str. 13.

Anglický jazyk

 

Vánoce v anglicky mluvících zemích. Skupina Monika se prosím vzorně a pravidelně učí vše, co je ve slovníčku (i psát) + nová slovíčka z učebnice, díky.

Druhá skupina má úkoly v sešitě a v úkolníčku.

Domácí úkoly

Na konci pololetí budu vybírat dokončené Matematické minutovky – I. díl.

Prosím pravidelně vyjmenovaná slova. Nepřestávejte ale také s procvičováním násobilky a každodenními malými diktáty a čtením.

Akce, informace

 

V pondělí 9. 12. jdeme do Divadla v Dlouhé a v úterý 10. 12. jsou Vánoční dílny.

Jídelna prosí stravné na leden uhradit do 15. 12. kvůli uzávěrce. (Pokud máte nastavený trvalý příkaz, nemusíte ho měnit).

Plavání bude začínat 13. února.

 

 

                      TÝDENNÍ PLÁN

                   2.12. – 6. 12. 2019

 

PŘEDMĚT

 

UČIVO

Český jazyk

 

Učebnice až str. 59- Slovní druhy + vyjmenovaná slova po M.

Pracovní sešit až str. 29.

Matematika

 

Učebnice až str. 43 – Závorka má přednost.

Pracovní sešit až str. 31.

Prvouka

Učebnice až str. 27– Koupě je přijetím nabídky. Pracovní sešit až str. 13.

Anglický jazyk

 

Učebnice až str. 28– Using money. Skupina Monika se prosím vzorně a pravidelně učí vše, co je ve slovníčku (i psát) + nová slovíčka z učebnice, díky.

Druhá skupina má úkoly v sešitě a v úkolníčku.

Domácí úkoly

Prosím pravidelně vyjmenovaná slova. Nepřestávejte ale také s procvičováním násobilky a každodenními malými diktáty a čtením.

Akce, informace

 

Ve čtvrtek 5. prosince budeme mít v 9 30 v jídelně mikulášskou nadílku.

V pondělí 9. prosince půjdeme do divadla v Dlouhé.

Jídelna prosí stravné na leden uhradit do 15. 12. kvůli uzávěrce. (Pokud máte nastavený trvalý příkaz, nemusíte ho měnit).

Plavání bude začínat 7. února.

 

 

                     TÝDENNÍ PLÁN

                  25. 11. – 29. 11. 2019

 

PŘEDMĚT

 

UČIVO

Český jazyk

 

Učebnice až str. 56- Sportovní – vyjmenovaná slova po M.

Pracovní sešit až str. 29.

Matematika

 

Učebnice až str. 40 – Zaokrouhlování.

Pracovní sešit až str. 30.

Prvouka

Učebnice až str. 25 – Zákony stanovuje parlament. Pracovní sešit až str. 13.

Anglický jazyk

 

Učebnice až str. 28– Using money. Skupina Monika se prosím vzorně a pravidelně učí vše, co je ve slovníčku (i psát) + nová slovíčka z učebnice, díky.

Druhá skupina má úkoly v sešitě a v úkolníčku.

Domácí úkoly

Prosím pravidelně vyjmenovaná slova. Nepřestávejte ale také s procvičováním násobilky a každodenními malými diktáty a čtením.

Akce, informace

 

Ve středu 27. 11. bude den otevřených dveří. Plavání bude začínat 7. února. Bude to deset lekcí (prodlouží se o vynechané Velikonoce a jarní prázdniny – takže končí v dubnu).

 

 

 

 

                     TÝDENNÍ PLÁN

                18. 11. – 22. 11. 2019

 

 

PŘEDMĚT

 

 

 

UČIVO
Český jazyk

 

 

 

Učebnice až str. 51- Zubní kartáček Žirafa – vyjmenovaná slova po L.

 

 

Pracovní sešit až str. 27.

Matematika

 

 

 

Učebnice až str. 38 – Harmonogram.

 

 

Pracovní sešit až str. 28 – opakování.

Prvouka Učebnice až str. 24 – Soužití vyžaduje pravidla . Pracovní sešit až str. 12.
Anglický jazyk

 

 

 

Učebnice až str. 27– At the shop. Skupina Monika se prosím vzorně a pravidelně učí vše, co je ve slovníčku (i psát) + nová slovíčka z učebnice, díky.

 

 

Druhá skupina má úkoly v sešitě a v úkolníčku.

Domácí úkoly Prosím pravidelně vyjmenovaná slova. Nepřestávejte ale také s procvičováním násobilky a každodenními malými diktáty a čtením.
Akce, informace

 

 

 

V úterý 19. 11. od 17 hodin budou třídní schůzky, na konzultace můžete přijít i před nimi, budu ve třídě.

 

 

 

                     TÝDENNÍ PLÁN

                  4.11. – 8. 11. 2019

 

 

PŘEDMĚT

 

 

 

UČIVO
Český jazyk

 

 

 

Učebnice až str. 45 Pendolino –začínáme vyjmenovaná slova.

 

 

Pracovní sešit až str. 23.

Matematika

 

 

 

Učebnice až str. 35 – Násobení má přednost.

 

 

Pracovní sešit až str. 26.

Prvouka Učebnice až str. 21 – Soužití v rodině. Pracovní sešit až str. 12.
Anglický jazyk

 

 

 

Učebnice až str. 21– email. Skupina Monika se prosím vzorně a pravidelně učí vše, co je ve slovníčku (i psát) + nová slovíčka z učebnice, díky.

 

 

Druhá skupina má úkoly v sešitě a v úkolníčku.

Domácí úkoly Prosím mějte od začátku pod kontrolou vyjmenovaná slova, nepodceňte obtížnost a rozsah nového učiva. Nepřestávejte ale také s procvičováním násobilky a každodenními malými diktáty a čtením.
Akce, informace

 

 

 

 

 

 

 

                     TÝDENNÍ PLÁN

                 28. 10. – 1. 11. 2019

 

 

PŘEDMĚT

 

 

 

UČIVO
Český jazyk

 

 

 

Učebnice až str. 43 Pendolino –začínáme vyjmenovaná slova.

 

 

Pracovní sešit až str. 23.

Matematika

 

 

 

Učebnice až str. 34 – Násobení má přednost.

 

 

Pracovní sešit až str. 24.

Prvouka Učebnice až str. 21 – Soužití v rodině. Pracovní sešit až str. 12.
Anglický jazyk

 

 

 

Učebnice až str. 17– At Happy House. Skupina Monika se prosím vzorně a pravidelně učí vše, co je ve slovníčku (i psát) + nová slovíčka z učebnice, díky.

 

 

Druhá skupina má úkoly v sešitě a v úkolníčku.

Domácí úkoly Prosím mějte od začátku pod kontrolou vyjmenovaná slova, nepodceňte obtížnost a rozsah nového učiva. Nepřestávejte ale také s procvičováním násobilky a každodenními malými diktáty a čtením.
Akce, informace

 

 

 

Po státním svátku následují podzimní prázdniny, sejdeme se tedy až ve čtvrtek 31. 10.

 

 

 

                     TÝDENNÍ PLÁN

                21. 10. – 25. 10. 2019

 

 

PŘEDMĚT

 

 

 

UČIVO
Český jazyk

 

 

 

Učebnice až str. 41 –začínáme vyjmenovaná slova.

 

 

Pracovní sešit až str. 21.

Matematika

 

 

 

Učebnice až str. 34 – Násobení má přednost.

 

 

Pracovní sešit až str. 24.

Prvouka Učebnice až str. 21 – Soužití v rodině. Pracovní sešit až str. 12.
Anglický jazyk

 

 

 

Učebnice až str. 17– At Happy House. Skupina Monika se prosím vzorně a pravidelně učí vše, co je ve slovníčku (i psát) + nová slovíčka z učebnice, díky.

 

 

Druhá skupina má úkoly v sešitě a v úkolníčku.

Domácí úkoly Prosím mějte od začátku pod kontrolou vyjmenovaná slova, nepodceňte obtížnost a rozsah nového učiva. Nepřestávejte ale také s procvičováním násobilky a každodenními malými diktáty a čtením.
Akce, informace

 

 

 

Ve středu 23. 10. půjdeme do Rudolfina na koncert Tučňáci ve fraku. Kvůli ranní dopravní situaci bude, prosím, nutné se sejít před školou už v 7 25, bus odjíždí ze zast. Škola Velká Chuchle v 7 35. Děkuji.

 

 

 

 

                     TÝDENNÍ PLÁN

                14. 10. – 18. 10. 2019

 

 

PŘEDMĚT

 

 

 

UČIVO
Český jazyk

 

 

 

Učebnice až str. 32 –Vzducholoď.

 

 

Pracovní sešit až str. 17.

Matematika

 

 

 

Učebnice až str. 31 – Schodiště.

 

 

Pracovní sešit až str. 22 – Písemné odčítání.

Prvouka Učebnice až str. 17 – Měníme krajinu. Pracovní sešit až str. 9.
Anglický jazyk

 

 

 

Učebnice až str. 15– In Britain. Skupina Monika se prosím vzorně a pravidelně učí vše, co je ve slovníčku (i psát) + nová slovíčka z učebnice, díky.

 

 

Druhá skupina má úkoly v sešitě a v úkolníčku.

Domácí úkoly Prosím oživte násobilku a obnovte každodenní malé diktáty a čtení. Dokonalé čtení s porozuměním už by nemělo být problém. Jinak dokončujte a procvičujte dle potřeby.
Akce, informace

 

 

 

Ve středu 23. 10. půjdeme do Rudolfina na koncert Tučňáci ve fraku. Kvůli ranní dopravní situaci bude, prosím, nutné se sejít před školou už v 7 25, bus odjíždí ze zast. Škola Velká Chuchle v 7 35. Děkuji.

 

 

 

                     TÝDENNÍ PLÁN

                 7.10. – 11. 10. 2019

 

 

PŘEDMĚT

 

 

 

UČIVO
Český jazyk

 

 

 

Učebnice až str. 25 -Vzdušná.

 

 

Pracovní sešit až str. 13.

Matematika

 

 

 

Učebnice až str. 25 – Zobecňování + písemné odčítání.

 

 

Pracovní sešit až str. 19 –  Indické násobení.

Prvouka Učebnice až str. 13 –Jak vypadá zemský povrch. Pracovní sešit až str. 7.
Anglický jazyk

 

 

 

Učebnice až str. 12 – anglicky mluvící země. Skupina Monika se prosím vzorně a pravidelně učí vše, co je ve slovníčku + nová slovíčka z učebnice, díky.

 

 

Druhá skupina má úkoly v sešitě a v úkolníčku.

Domácí úkoly Prosím oživte násobilku a obnovte každodenní malé diktáty a čtení. Jinak dokončujte a procvičujte dle potřeby.
Akce, informace

 

 

 

Pokud máte zájem o fotky a video z akademie, můžete si poslat flešku.

 

 

 

  

                     TÝDENNÍ PLÁN

                  30. 9. – 4. 10. 2019

 

 

PŘEDMĚT

 

 

 

UČIVO
Český jazyk

 

 

 

Učebnice až str. 21 – Zvířecí.

 

 

Pracovní sešit až str. 11.

Matematika

 

 

 

Učebnice až str. 18 – Autobus.

 

 

Pracovní sešit až str. 15 –  Indické násobení.

Prvouka Učebnice až str. 12 –Jak vypadá zemský povrch. Pracovní sešit až str. 7.
Anglický jazyk

 

 

 

Učebnice až str. 12 – anglicky mluvící země. Druhá skupina má úkoly v sešitě a v úkolníčku.
Domácí úkoly Prosím oživte násobilku a obnovte každodenní malé diktáty a čtení. Jinak dokončujte a procvičujte dle potřeby.
Akce, informace

 

 

 

V úterý 1. 10. půjdeme do Zemědělského muzea. S sebou prosím průkazku na dopravu a svačinku, event. kapesné. Návrat ke škole ve 13 10.

 

 

                    TÝDENNÍ PLÁN

                 23. 9. – 27. 9. 2019

 

 

PŘEDMĚT

 

 

 

UČIVO
Český jazyk

 

 

 

 Učebnice až str. 15 – Zvířecí.

 

 

Pracovní sešit až str. 8.

Matematika

 

 

 

Učebnice až str. 10 – Písemné sčítání.

 

 

Pracovní sešit až str. 8 – násobení.

Prvouka Učebnice až str. 10 –Jaká pravidla platí pro chodce. Pracovní sešit až str. 5.
Anglický jazyk

 

 

 

Učebnice až str. 10 – barvy.
Domácí úkoly Prosím oživte násobilku a obnovte každodenní malé diktáty a čtení. Jinak dokončujte a procvičujte dle potřeby.
Akce, informace

 

 

 

Moc Vám děkuji za výbornou aktivní účast ve sběru.

 

   

      TÝDENNÍ PLÁN

        16.9. – 20. 9. 2019

 

 

PŘEDMĚT

 

 

 

UČIVO
Český jazyk

 

 

 

 Učebnice až str. 10 – Znovu ve škole.

 

 

Pracovní sešit až str. 7.

Matematika

 

 

 

Učebnice až str. 8 – Obsahy, obvody, části.

 

 

Pracovní sešit až str. 6 – násobení.

Prvouka Učebnice až str. 9 –Používáme plán města.

 

 

Pracovní sešit až str.4.

Anglický jazyk

 

 

 

Učebnice až str. 8 – At school.
Domácí úkoly Prosím oživte násobilku a obnovte každodenní malé diktáty a čtení. Jinak dokončujte a procvičujte dle potřeby.
Akce, informace

 

 

 

V úterý 17. 9. je Den otevřených dveří a od 17 hodin následují třídní schůzky.

 

 

 

Expedice literatura…

 

…tak se jmenuje zážitková divadelní bojovka pro velké i malé děti, kterou připravili herci ze Studia Damúza pro VyšeHrátky, ale uvedli naštěstí nejen na Vyšehradě pro rodiče s dětmi, ale i  pro školy (i pro naši chuchelskou) na Chodovské tvrzi.

Expedici na Chodov za literaturou podnikli v úterý 17. 9. čtvrťáci, 7.A a obě osmičky. Zkuste se jich zeptat, jak dlouhá je cesta knihy k vydání, jestli by Raskolnikov spáchal zločin, kdyby o tom mohly rozhodnout děti místo Dostojevského, jestli se jim podařilo zachránit Kafkova hrdinu, který se Proměnil v brouka, jaké to je válet sudy v pivovaru s Václavem Havlem nebo se pohroužit do příběhu s Roaldem Dahlem. Můžete se jich zeptat i na to, jak působí na posluchače rozhlasové hry hrůzostrašná hudba, jak Jiří Kolář a děti vyráběli koláže anebo jak se skládá báseň a jestli jim to šlo. Prozradíme, že šlo. A bavilo. A těší nás to. (Pokračování textu…)

Pojeďte s námi na adventní zájezd do Lince a Muzea budoucnosti

Hlavnímu městu Horního Rakouska, Linci, se lze při cestách do Alp vyhnout jen obtížně. Jako cíl své cesty si ale toto jedinečné město na Dunaji vybere málokdo. A přitom se jedná o místo nabízející svým návštěvníkům množství nezapomenutelných prožitků, spojených jak s prohlídkou historického centra, tak s návštěvou moderních budov 21. století.

(Pokračování textu…)

Sběr surovin

Základní škola Charlotty Masarykové ve Velké Chuchli pořádá ve školním roce 2019/2020 opět sběr druhotných surovin. Bude se sbírat:

  • papír  (hlavně staré noviny, časopisy, reklamní letáky) – ukládejte do kontejneru
  • víčka  od PET lahví – přesypte do nachystaných pytlů (nesbíráme víčka od šlehačky, čistících a pracích prostředků, kávy, kyblíčků, jupíků, deodorantů, kosmetických přípravků….)
  • použitý hliník – přesypte do nachystaných pytlů, sešlápnuté plechovky od nápojů do zvláštního pytle.

Sběr odevzdávejte před ZŠ od 7:15  do 8:00 hod. v těchto termínech svozu:

Pátek  20. 9. 2019

Pátek 1. 11. 2019

Pátek  13. 12. 2019

Pátek   24. 1. 2020

Pátek  13. 3. 2020

Pátek  24. 4. 2020

Pátek  5. 6. 2020

Sběr doma zvažte. Napište na zvláštní list papíru jméno žáka, třídu, kolik a co odevzdává. Tyto údaje odevzdejte paní učitelce Kočišové u kontejneru.

Po vyhodnocení všech sběrů budou nejlepší třídy odměněny.

Nezapomeňte – třídní schůzky

V úterý 17. 9. 2019 se koná od 15 do 17 hod. v naší škole den otevřených dveří, od 16.30 hod. probíhá ve školní jídelně schůzka členů Spolků rodičů, od 17 hod. jsou třídní schůzky na I. stupni (1. – 5. ročník), od 17:30 hod. na II. stupni (6. – 9. ročník). Srdečně zveme!