Pojeďte s námi na adventní zájezd do Lince a Muzea budoucnosti

Hlavnímu městu Horního Rakouska, Linci, se lze při cestách do Alp vyhnout jen obtížně. Jako cíl své cesty si ale toto jedinečné město na Dunaji vybere málokdo. A přitom se jedná o místo nabízející svým návštěvníkům množství nezapomenutelných prožitků, spojených jak s prohlídkou historického centra, tak s návštěvou moderních budov 21. století.

V období adventu se zaplní Hlavní náměstí desítkami stánků s nejrůznějšími vánočními dobrotami, v čele s tradičním lineckým koláčem. Chybět nemůžou samozřejmě ani řemeslné výrobky z přírodních materiálů ani kouzelné vánoční ozdoby. Během procházky vyzdobenými ulicemi se dostaneme až na vyhlídku na Lineckém zámku, odkud budeme obdivovat jak historické centrum, tak moderní budovy na protějším břehu řeky Dunaje. Nezaměnitelnou atmosféru ještě doplňuje typická silueta baziliky Panny Marie Sedmibolestné, tyčící se na vrchu nad městem. U Mozartova domu si připomeneme vznik Linecké symfonie a Linecké sonáty a u historického domu Salzamt zase proslulou Koněspřežnou dráhu. Neopomeneme ani obdivované památky, především Neuer Dom, označovaný za největší kostel v celém Rakousku, ani nádhernou renesanční budovu, sídlo Zemského sněmu a Zemské vlády.

V rámci programu zavítáme do unikátní budovy Ars Electronica Center, ve které nás čeká ojedinělá prohlídka Muzea budoucnosti (v českém jazyce), věnovaná vědě a výzkumu, novému pohledu na člověka a vnímání světa kolem nás. Vyzkoušíme si nejrůznější interaktivní pokusy z robotiky, biotechnologie či neurologie. Vyfotografujeme si svoji vlastní sítnici, pohladíme si antistresového robota nebo se dozvíme, jak je nakládáno s našimi informacemi na populární síti facebook. Na závěr exkurze nám unikátní projekce Hluboký vesmír odkryje hranice lidských možností.

Cena: 800 Kč + 4 Euro (vstupy) zahrnuje dopravu autobusem, pojištění, služby průvodce.

Jednodenní zájezd se uskuteční v případě dostatečného množství zájemců v termínu  25. 11. – 20. 12. 2019 (bude upřesněno).

Předběžnou přihlášku prosíme odevzdat do konce září 2019 p. učiteli Hromádkovi nebo p. učitelce Kočišové. Zájezd je určen pro žáky 6. – 9. ročníku.


Předběžná přihláška na jednodenní adventní zájezd Linec + Muzeum budoucnosti AEC (v termínu 25. 11. – 20. 12. 2019 – bude upřesněno)

Jméno, příjmení, třída:

Adresa:

Datum narození:                                                                                                                     Zdravotní pojišťovna:

Rodné číslo:

Kontakt na zákonného zástupce (telefon, e-mail):

Podpis zákonného zástupce: