Archiv článků za měsíc: Listopad 2020

Informace k provozu školy od pondělí 30. listopadu

Pro žáky 1. stupně a 9. ročníku je povinná prezenční výuka.

Pro žáky 6., 7. a 8. ročníku je organizována rotační výuka.

Organizace rotační výuky:

 • 30. 11. až 4. 12. – prezenční výuka pro VII. B, VIII. A, VIII. B
 • 7. 12. až 11. 12. – prezenční výuka pro VI. A, VI. B, VII. A
 • 14. 12. až 18. 12. – prezenční výuka pro VII. B, VIII. A, VIII. B

Třídy, které v daném týdnu nemají prezenční výuku, se povinně vzdělávají distančním způsobem. V těchto dnech se případná video výuka řídí pokyny vyučujících.

Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách, kolektivy jednotlivých tříd se neslučují.

Žáci i rodiče vstupují do areálu školy pouze brankou (obě brány jsou nově z bezpečnostních důvodů uzavřeny).

Ke vstupu do budov školy žáci používají vstupy dle rozpisu:

 • vchod budova A (historická) – VI. B, VIII. A, VIII. B, IX. A, IX. B
 • vchod budova B (skleněná) – I. A, I. B, II. A, II. B, V. A
 • vchod budova C (nejnovější) – III. A, III. B, IV. A, IV. B, VI. A, VII. A, VII. B

Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole pro žáky, kteří jsou v daný čas vzděláváni distančním způsobem.

Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Učitel může ochranu nosu a úst výjimečně nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost alespoň 2 metry od všech osob.

Vstup třetích osob do prostor školy je možný jen v odůvodněných případech na základě předchozí telefonické nebo e-mailové domluvy.

Je zakázán zpěv a sportovní činnost při vzdělávání (včetně plavání).

Ve školní družině lze do jedné skupiny zařadit žáky jednoho ročníku.

Je doporučeno během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu.

Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnost ve venkovních prostorách, a to i mimo areál školy.

Školní stravování bude zajištěno takto:

 • žáci vzdělávající se prezenčně ve škole budou mít obědy ve školní jídelně
 • žáci, kteří jsou v daném týdnu na distanční výuce, si mohou vyzvednout obědy do přinesených nádob v čase od 11,00 – 11,30 hod.
 • bližší pokyny v e-mailu od vedoucího ŠJ

Hygienická pravidla pro provoz školy platí stejná jako v září.

 

MŠMT – Informace k provozu škol a školských zařízení:

https://koronavirus.edu.cz/files/informace-k-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-od-25-a-30-11.pdf

 

Bezpečné pozvání do pravěké restaurace

Restaurace jsou sice stále zavřené, ale 6. B má spoustu nápadů, jak by mohly vypadat a co by mohly nabízet restaurace pravěké. Kromě sofistikovaných pokrmů jako mamutí grilovačka a stylových nápojů typu jeskynního vína nabízí i prodej pravěkých šperků a zbraní. Přesvědčte se, že 6. B doma nezahálí a na chvíli, kdy budou přísná epidemická opatření rozvolněna, se poctivě připravuje v češtině i v dějepisu.  Ivana Motýlová a 6. B

 

 

Hostina u Prokopského údolí 1

U Třech mamutích kostí

 

Druhé třídní schůzky proběhnou opět korespondenčně

 

V souladu s doporučením MŠMT týkající se provozu škol proběhnou také druhé třídní schůzky korespondenční formou. Zákonní zástupci žáků obdrží v úterý 24. 11. potřebné informace od třídních učitelů elektronicky. Sledujte prosím své e-maily/Bakaláře.

170 let od narození Charlotty Masarykové

Naše škola nese jméno po manželce prvního československého prezidenta od svého vzniku v roce 1933. V roce 1939 muselo být jméno Charlotty Masarykové z názvu školy vzhledem k politickým událostem odstraněno. Na průčelí školy se vrátilo až o 60 let později. V roce 2014 pak byla v naší škole za přítomnosti Charlotty Kotíkové odhalena busta Charlotty Masarykové. 

Právě dnes uplynulo 170 let od jejího narození v americkém Brooklynu. Svého budoucího manžela Tomáše Masaryka poznala v Lipsku, kde studovala hudbu. Po svatbě v roce 1878 žili ve Vídni, o tři roky se přestěhovali do Prahy. Charlotta se zde věnovala emancipaci žen.  Byla členkou Amerického klubu dam, působila v ženské sekci Sokola. Svého manžela podporovala a byla i jeho prvním kritikem. V době první světové války zůstala v Praze a byla sledována tajnou policií. Těžce nesla válečné útrapy (včetně smrti syna na válečné frontě). Zemřela 13. května 1923.

„Rodina – to byl hrad. Má žena byla v Praze cizí, z počátku nemluvila česky. Byla to žena velmi nadaná, které děkuju za mnohé… Už od počátku měla rovnováhu, které jsem se já musel teprv hodně těžko dobývat. Byla podivuhodně nadaná – matematika, šachy, hudba, literatura. Při tom velmi náboženská, unitářka. Velký vliv na děti. Byla to nejlepší, čím může být žena muži v rodině.“  (T. G. Masaryk)

Film Poslední slovo Charlotty Garrigue Masarykové můžete zhlédnout on-line na stránkách České televize.

Slavnost odhalení busty Charlotty Masarykové v naší škole si můžete připomenout na stránkách městské části Praha – Velká Chuchle.

Tomáš Hromádka

 

 

17. listopadu 2020 – Den boje za svobodu a demokracii, Mezinárodní den studentstva

Jeden z nejvýznamnějších státních svátků České republiky připomíná dvě významné události moderních dějin. 17. listopadu 1939 byly z rozhodnutí nacistických úřadů uzavřeny české vysoké školy (jako reakce na demonstrace k výročí Československé republiky a nepokoje v souvislosti se smrtí studenta Jana Opletala) a více než tisíc studentů bylo odvezeno do koncentračního tábora a 17. listopadu 1989, kdy vzpomínka na výročí událostí před padesáti lety vyústila v demonstraci proti komunistickému režimu a stala se počátkem sametové revoluce, během které byl komunistický režim svržen, byla obnovena demokracie a novým prezidentem zvolen Václav Havel. (Pokračování textu…)

Od 18. listopadu je opět v provozu školní autobusová linka 261

V návaznosti na rozhodnutí Vlády České republiky o obnovení prezenční výuky pro 1. a 2. třídy základních škol od 18. listopadu 2020 reagují Praha i Středočeský kraj obnovením provozu všech školních linek v Praze. V provozu tak bude opět i chuchelská linka 261, která propojuje Zbraslav, Lahovičky, Radotín a Velkou Chuchli.

350 let od smrti Jana Amose Komenského

15. listopadu 2020 si připomínáme 350 let od smrti Jana Amose Komenského (1592 – 1670) – jednoho z největších českých myslitelů, filosofů a spisovatelů. Naše škola je od počátku letošního školního roku vyzdobena citáty „učitele národů.“ S jeho životními osudy a dílem se v současné době seznamují distanční formou žáci 8. ročníku v rámci hodin Českého jazyka a Dějepisu. (Pokračování textu…)

Organizační plán návratu dětí do školy od 18. 11. 2020

Informace od MŠMT

Organizační plán školy:

 • Do školy přicházejí žáci 1. a 2. ročníků.
 • Žáci i rodiče vstupují do areálu školy pouze brankou (obě brány jsou nově z bezpečnostních důvodů uzavřeny).
 • Žáci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
 • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.
 • Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy.
 • Provoz školní družiny je v běžném režimu za dodržení podmínky homogenity skupin žáků jedné třídy.
 • Školní stravování je zajištěno (bližší pokyny v e-mailu od vedoucího ŠJ).
 • Konce vyučování a časy obědů se řídí následujícím rozpisem:

(Pokračování textu…)

Školská rada

Funkční období školské rady končí k 31. 12. 2020. V návaznosti na vývoj epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID – 19  a vyhlášení nouzového stavu bylo funkční období školské rady prodlouženo tak, že skončí 3 měsíce ode dne skončení nouzového stavu.