Archiv článků za měsíc: Srpen 2021

Aktuální provoz družiny

Provoz školní družiny od 1.9.2021

1.9.2021

 • začátek školní družiny po skončení vyučování, tj. v 9,00 hod.
 • konec školní družiny v 17,00 hod.
 • v tento den školní jídelna NEVAŘÍ!

2. a 3.9. 2021

 • ranní družina od 7,00 ve třídě II.B (budova B)
 • odpolední družina do 17,00 hod.

Od pondělí 6.9.2021 provoz školní družiny v běžném režimu:

Ranní družina 7,00 – 7,45 ve třídě II.B (budova B)

Odpolední družina do 17,00 hod.

Organizační pokyny k zahájení školního roku 2021/2022

Vzhledem k dopravnímu omezení na železničním přejezdu ve Velké Chuchli bude začátek školního roku organizován takto:

1. září

 • 1. ročník: 8,15 – slavnostní zahájení školního roku před budovou školy.
 • 2. – 9. ročník: 7,45 sraz před školou; 8,00 testování žáků; zahájení školního roku ve třídách; konec výuky v 9,00 hod.
 • Školní družina je v běžném provozu.
 • Školní jídelna neposkytuje stravování.

2. a 3. září

 • Prezenční výuka.
 • Třídní učitelé jsou ve svých třídách a řeší s dětmi organizační záležitosti.
 • Zákonní zástupci dětí, které se nemohou z důvodu komplikované dopravní situace zúčastnit v těchto dnech výuky, kontaktují třídní učitele, kteří zašlou potřebné pokyny písemně.
 • Provoz školní jídelny je zahájen 2. září.
 • Rozpis konců vyučování a časů obědů dle přiložené tabulky, platí pro 2. i 3. září.

 

Třídy Konec vyučování Oběd
I. A, I. B 10,35 hod. 11,00 hod. *
II. A, II. B 11,40 hod. 12,45 hod. *
III. A, III. B 11,40 hod. 12,30 hod. *
IV. A, IV. B 13,00 hod. 12,20 hod.
V. A, V. B 13,00 hod. 12,10 hod.
VI. A 13,00 hod. 12,00 hod.
VII. A, VII. B 12,00 hod. 11,50 hod.
VIII. A, VIII. B 12,00 hod. 11,40 hod.
IX. A, IX. B 12,00 hod. 11,30 hod.

*Žákyně a žáci 2. a 3. ročníku obědvají v rámci školní družiny.

Konec výuky 4. – 9. ročníku je přizpůsoben tak, aby děti mohly využít linkový autobus odjíždějící ze zastávky Velká Chuchle (náměstí Omladiny) v 12,15 hod a 13,15 hod.

Testování

 • Screeningové testování bude provedeno ve dnech: 1. září (1. ročník 2. září), dále 6. a 9. září 2021.
 • Testování nepodstupují děti a žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. Toto potvrzení je možno přinést k nahlédnutí do školy první den testování, popř. zaslat třídní učitelce před zahájením školního roku.
 • Při screeningovém testování budou využity testy Genrui BioTech test. Video k testování najdete na adrese: https://www.youtube.com/watch?v=M8e1LDk5bt4
 • V případě testování dětí 1. až 3. ročníku je při provádění testu umožněna asistence třetí osobou (zákonný zástupce).
 • Pokud dítě nebo žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu (kancelář školy).

Hygienická pravidla

Návrat z dovolené

Citace z platného ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR: „Osoby, které se vracejí ze zemí s vysokým, velmi vysokým nebo extrémním rizikem nákazy a na které se nevztahuje některá ze stanovených výjimek (pro očkované osoby, pro osoby s prodělaným onemocněním covid-19 apod.), jsou po vstupu na území ČR povinny se nejdříve 5. den, resp. 10. den v případě návratu ze zemí extrémního rizika nákazy, nejpozději však 14. den, podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, pokud orgán ochrany veřejného zdraví výjimečně nerozhodl jinak. Do doby výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 musejí uvedené osoby setrvat v samoizolaci.“

https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/x2020_04_25_rozcestnik_informaci_k_cestovani.html

Vyzvedávání obědů

Vyzvedávat obědy nemohou žáci v izolaci nebo s nařízenou karanténou, ale ani zákonní zástupci a třetí osoby, pokud jsou v izolaci nebo karanténě. Rovněž nesmí do prostor školní jídelny vstupovat nemocná osoba.