Archiv článků za měsíc: Únor 2022

2. B Týdenní plán

 1. 2. – 4. 3. 2022
  (orientační)

Český jazyk
Pracovní sešit II. díl – do str. 19
Učebnice – do str. 87
Písanka –  nic
Čítanka – do str. 81
Čítanka prac. s. III.díl do str. 12
Sluníčko – časopis

_________________________________________________________

Matematika
Pracovní sešit II. – do str.19
Čtyřlístek II. –  str. 41, 42,43
Čtyřlístek I. – str. 48

_________________________________________________________

Prvouka
Pracovní sešit – str. 27 + 28
Učebnice – str. 42 – 45
– stále opakujeme hodiny
_________________________________________________________

Domácí úkoly
Po – Ma Fraus – str. 16/2 + 17/4, 5
Út – Papír s procvič. hodin
St – Ma Fraus str. 18/3 + 19/8, 10, 11 + Čít– prac. s. str.  12/7
Čt – není
 – oprava diktátu a minutovek

_________________________________________________________

Informace + Akce

V tomto týdnu budeme mít také geometrii (úterý, středa, pátek):‘
-ořezané dvě tužky č. 2 a č. 3
-pravítko plastové, průhledné, stačí do 15 cm

 Omluvenky
– 
prosím o zapsání pouze do omluvného listu str. 2 v Žákovských knížkách

Plavání čtvrtek
 učíme se pouze 5. hodinu ( Čj + M)
– s sebou: plavací čepice ( holčinky – svázané vlásky a hřeben), plavky, sandále do bazénu, savý ručník, igelitka na mokré věci – vše v batohu

Každý den
– číst 10 minut
– trénovat +, – do 100 zpaměti, nebo rychlé psaní výsledku, bez opakování příkladu
– trénovat násobky zpaměti 2, 3, 4, 5, 6, 7 Většina dětí stále neumí, budu zkoušet!!!!!! + dělení s tabulkou

Trénovat hodiny !!!!!!
– ve St – test – hodiny

 

 

Víte, co se stalo 19. 1. 1132?

Díky chuchelskému kronikáři a našemu panu učiteli Tomáši Hromádkovi už to skoro všechny děti vědí.  Toho dne měl ve většině tříd 2. stupně přednášku o historii Chuchle, kterou zahajoval ukázkou stránky z Letopisu kanovníka vyšehradského. Je tam první historická zmínka o Chuchli v souvislosti s  příběhem biskupa Menharta, který naštěstí pro biskupa skončil happyendem a na štěstí pro nás zápisem do kroniky. Stalo se 19. 1. 1132. Více se dozvíte v kvízu, který si sedmáci pro sebe vzájemně připravili po přednášce a studiu knihy T. Hromádky Malá a Velká Chuchle.

(Pokračování textu…)

2. B Týdenní plán

 1. – 25. 2. 2022
  (orientační)

Český jazyk
Pracovní sešit II. díl – do str. 17
Učebnice – do str. 84
Písanka –  nic
Čítanka – do str. 73
Čítanka prac. s. III.díl do str. 7

_________________________________________________________

Matematika
Pracovní sešit II. – do str.11
Čtyřlístek II. – do str. 41

_________________________________________________________

Prvouka
Pracovní sešit – str. 42 – 43
Učebnice – str. 68 – 69
– stále opakujeme hodiny
– v Po – test – hodiny

_________________________________________________________

Domácí úkoly
Po – Ma – Čtyřlístek str. 40/1, 2
Út – Čít. – prac. seš. str. 16/14
St – Ma – Čtyřlístek str.  40/3,4   + Čj – prac. s. str.  9/3
Čt – není
 – oprava diktátu a minutovek

_________________________________________________________

Informace + Akce

V tomto týdnu budeme mít také geometrii (úterý, středa, pátek)
-ořezané dvě tužky č. 2 a č. 3
-pravítko plastové, průhledné, stačí do 15 cm

 Omluvenky
– 
prosím o zapsání pouze do omluvného listu str. 2 v Žákovských knížkách

Plavání čtvrtek
 učíme se pouze 5. hodinu ( Čj + M)
– s sebou: plavací čepice ( holčinky – svázané vlásky a hřeben), plavky, sandále do bazénu, savý ručník, igelitka na mokré věci – vše v batohu

Každý den
– číst 10 minut
– trénovat +, – do 100 zpaměti, nebo rychlé psaní výsledku, bez opakování příkladu
– trénovat násobky zpaměti 2, 3, 4, 5, 6, 7 – Většina dětí stále neumí, budu zkoušet!!!!!! + dělení s tabulkou

Trénovat hodiny !!!!!!

 

 

 

Změna protiepidemických opatření ve školách

 

Vážení rodiče,

rádi bychom Vás informovali, že podle pokynů MŠMT se od 19. 2. 2022 již nebudou ve školách žákyně/žáci ani zaměstnanci testovat.

Veškeré povinnosti, které plynuly z dosavadních mimořádných opatření, se s účinností od 19. 2. 2022 ruší bez náhrady.

To znamená, že

 • škola již nemá povinnost informovat KHS o pozitivním testu žákyně/žáka a zaměstnance,
 • školy již neposkytují KHS seznamy žákyň/žáků a zaměstnanců jako rizikových kontaktů,
 • školy mohou poskytnout součinnost KHS, nicméně již nejsou oprávněny předávat osobní údaje žákyň a žáků,
 • rodiče/zákonní zástupci/zaměstnanci, žákyně/žáci již nejsou povinni nahlašovat škole pozitivní PCR test.

Nadále platí, že žákyně/žák mající příznaky akutního infekčního onemocnění se nemůže účastnit vyučování, bude izolován/a a škola bude kontaktovat zákonné zástupce, aby si žákyni/žáka vyzvedli, popřípadě školu opustil/a samostatně po udělení písemného souhlasu rodičů.

 

2. B Týdenní plán

 1. – 18. 2. 2022
  (orientační)

Český jazyk
Pracovní sešit II. díl – do str. 14
Učebnice – do str. 79
Písanka –  nic
Čítanka – do str. 68
Čítanka prac. s. III.díl do str. 5

_________________________________________________________

Matematika
Pracovní sešit II. – do str.11
Čtyřlístek II. – do str. 37

_________________________________________________________

Prvouka
Pracovní sešit – str. 42 – 43
Učebnice – str. 68 – 69
– stále procvičujeme hodiny

_________________________________________________________

Domácí úkoly
Po – Ma – Čtyřlístek str. 34/3, 4
Út – Čít. – prac. seš. str. 3/3
St – Ma – Čtyřlístek str.  37/13, 14   + Čj – prac. s. str. 5/7
Čt – není
 – oprava diktátu a minutovek

_________________________________________________________

Informace + Akce

Vybrat si doma, nebo ve škole jednu básničku a naučit se jí do pátku.
V pátek proběhne třídní kolo – Poezie.
Tři nejlepší budou soutěžit s vybranými dětmi z 2. A. v dalším týdnu.

 Omluvenky
– 
prosím o zapsání pouze do omluvného listu str. 2 v Žákovských knížkách

Plavání čtvrtek
 učíme se pouze 5. hodinu ( Čj + M)
– s sebou: plavací čepice ( holčinky – svázané vlásky a hřeben), plavky, sandále do bazénu, savý ručník, igelitka na mokré věci – vše v batohu

Každý den
– číst 10 minut
– trénovat +, – do 100 zpaměti, nebo rychlé psaní výsledku, bez opakování příkladu
– trénovat násobky zpaměti 2, 3, 4, 5, 6 – Většina dětí stále neumí, budu zkoušet!!!!!! + dělení s tabulkou

Trénovat hodiny !!!!!!

 

 

 

Prvňáčci navštívili knihovnu

Ve dnech 3. a 10. února vyrazili žáci z 1.A a 1.B do knihovny ve Velké Chuchli. Děti se seznámily s prostředím knihovny a dozvěděly se spoustu zajímavostí o knížkách, které v knihovně najdeme. Návštěva byla zakončena tím, na co se děti těšily ze všeho nejvíce – prohlížením knížek. Nahlédněte a posuďte sami, jak si děti dopoledne v knihovně užily.

(Pokračování textu…)

Výsledky školního kola Dějepisné olympiády

Tradiční vědomostní soutěží pro žáky 8. a 9. ročníku  na naší škole je Dějepisná olympiáda. Letošní (již 51.) ročník byl zaměřený na téma: „Šlechta v proměnách času.“ Zájemci o historii prověřili své znalosti a dovednosti v testu, který obsahoval 15 otázek, přičemž podstatné bylo nejen to, co má soutěžící v hlavě, ale co dokáže přečíst, odvodit, pochopit a analyzovat. Badatelský přístup v rámci dějepisu je ostatně přítomen i v běžné výuce dějepisu na naší škole. Díky tomu dosáhli soutěžící mimořádných výsledků. 11 z 15 žáků se stalo úspěšnými řešiteli soutěže, když dosáhli více než 60% úspěšnosti. Vítězkou místního kola se stala Eliška Riedelbauchová z VIII. B, které plný počet bodů utekl poměrně těsně. Společně s Kubou Michalinou (IX. A) a Klárou Stoulilovou (VIII. B) budou naši školu reprezentovat v obvodním kole soutěže 22. března 2022 v DDM Praha 5. Postupujícím gratulujeme a máme radost z vynikajících výsledků všech zúčastněných dětí!

Tomáš Hromádka

2. B Týdenní plán

 1. – 11. 2. 2022
  (orientační)

Český jazyk
Pracovní sešit II. díl – do str. 12
Učebnice – do str. 75
Písanka –  nic
Čítanka – do str. 63
Čítanka prac. seš. II. díl celý

_________________________________________________________

Matematika
Pracovní sešit II. – do str. 8
Čtyřlístek II. – do str. 33

_________________________________________________________

Prvouka
Pracovní sešit – str. 42 – 43
Učebnice – str. 68 – 69

_________________________________________________________

Domácí úkoly
Po – Ma – prac. seš. 5/ 2 + Prv prac. seš. str. 42 (na pátek)
Út – Ma – prac. seš. str. 7/9
St – Ma – Čtyřlístek str.  33/ 11  + Čj – prac. s. str.  23/3
Čt – není
 – oprava diktátu a minutovek

_________________________________________________________

Informace + Akce

 Omluvenky
– 
prosím o zapsání pouze do omluvného listu str. 2 v Žákovských knížkách

Plavání čtvrtek 
učíme se pouze 5. hodinu (Čj + Ma)
– s sebou: plavací čepice ( holčinky – svázané vlásky a hřeben), plavky, sandále do bazénu, savý ručník, igelitka na mokré věci – vše v batohu

Každý den
– číst 10 minut
– trénovat +, – do 100 zpaměti, nebo rychlé psaní výsledku, bez opakování příkladu
– trénovat násobky zpaměti 2, 3, 4, 5, 6 – Většina dětí stále neumí, budu zkoušet!!!!!! + dělení s tabulkou

Zopakovat si hodiny – budeme psát test

Najít si a naučit se básničku – recitovat – třídní soutěž  v týdnu 21. – 25. 2.

 

 

 

 

 

Patroni patrončatům

O Vánocích dostaly děti ze 7.B krásné dopisy od svých patrončat z 2.B. Chvilku trvalo, než napsali odpověď a než vymysleli, které datum bude pro předání dopisů nejlepší. Vánoce jsou bohužel jen jedny, ale 31. leden, který je pro většinu dospělých datum, které jim už nic neříká, je pro děti důležité datum a dárky ten den nejsou od věci. Je to totiž datum, kdy děti dostávají vysvědčení za 1. pololetí. K dopisům přidali druháčkům i vlastnoručně vyrobená vlastní hlavou vymyšlená pohádková leporela, jedno krásnější než druhé. Kromě příběhu, který mají patrončata dokončit, na ně v leporelech čekají i hádanky a úkoly. Doufáme, že se budou líbit.

7. B a Ivana Motýlová

(Pokračování textu…)