Archiv článků za měsíc: Září 2023

6. A v České národní bance

26. září jsme společně s 6. A navštívili Ćeskou národní banku, kde jsme se mimo jiné podívali do opravdového trezoru, dozvěděli se, jak peníze vznikly a jak se vyvíjely a měli možnost pokochat se unikátní vysokohmotnostní zlatou mincí o nominální hodnotě 100 000 000 Kč! Tuto minci, která je největší zlatou mincí v Evropě a druhou největší na světě, vydala Česká národní banka v roce 2019 k příležitosti 100. výročí vzniku československé měny.

Hedvika Boháčová, Adéla Jaroměřská

(Pokračování textu…)

Po 90 letech…

V pondělí 18. září se naše škola oblékla do 30. let minulého století. Společně jsme tak zavzpomínali na slavnostní otevření školní budovy, ke kterému došlo o den dříve v roce 1933. Většina žáků i učitelů si výjimečný den užila v dobovém oblečení a za zvuků tehdejších šlágrů, které zněly o přestávkách mezi vyučovacími hodinami. Překvapením pro žáky i učitele byla stylově oblečená delegace zástupců Úřadu městské části Praha – Velká Chuchle v čele s paní mistostarostkou Mgr. Markétou Votavovou.

(Pokračování textu…)

Výstavka o historii školy v kavárně K8

Na chuchelském Svatomariánském posvícení (9. září 2023) měla premiéru výstavka fotografií z historie naší školy. V kavárně K8 si ji můžete prohlédnout minimálně do konce září. Výstavku připravil Mgr. Tomáš Hromádka ve spolupráci s Alenou Koukalovou z Rodinného centra Chuchle a 19. září byla doplněna i besedou o historii školy nejen pro místní seniory. (Pokračování textu…)

Před 90 lety: Slavnostní otevření školy zaznamenal do kroniky řídící učitel školy Albín Dvořáček.

Slavnostní otevření a předání školy veřejnosti bylo dne 17. září 1933. Škola byla v předvečer slavnosti vyzdobena prapory a květinami u schodiště bylo zřízeno podium pro zástupce úřadů, řečníky, zástupce korporací a hosty.

Protože kancelář p. presidenta k žádosti obce svolila, aby škola nesla jméno ušlechtilé choti pana presidenta „Charlotty Masarykové“ byla slavnost pořádána pod protektorátem pí. Dr. Alice Masarykové, jež se však pro jiné důležité zaměstnání ku slavnosti nedostavila.

Slavnost byla zahájena o 9. hod. ranní koncertem dechové kapely p. Ant. Maška před školou, načež se scházeli zástupcové úřadů, škol a korporací místních i z okolí.

Žáci obecné školy s říd. učitelem a p. tříd. učiteli utvořili kolem tribuny špalír, za nímž pak udržovaly pořádek různé korporace místní, zvláště legionáři, Sokolové, hasiči a členové D.T.J.

O 10. hod. zahájil slavnost proslovem starosta obce p. Antonín Hrdlička, načež se slova ujal zástupce zems. škol. rady p. prof. Dr. Robert Kalivoda, který v dlouhé řeči vysvětlil význam školy pro vzdělanost vůbec a význam obecné školy pro vzdělání širokých lidových vrstev zvlášť.

Za okresní škol. výbor a okresní úřad „Praha – venk.“ promluvil p. profesor Ferdinand Černý, okr. školní  inspektor, který neobyčejně poutavě vysvětlil práci spojenou s vybudováním školy, její význam pro místní obyvatelstvo a poděkoval všem občanům, kteří se o rychlé vybudování tohoto stánku vzdělanosti přičinili.

V témž smyslu promluvil i předseda míst. škol. rady p. Josef Vorlíček, člen m. š. rady p. Fr. Čmelínský, zástupce města Prahy p. Antonín Haitman a několik dalších řečníků.

Po předání školy p. předsedou míst. škol. rady panu starostovi obce byla slavnost ukončena.

Všichni přítomní odebrali se pak ku prohlídce budovy školní, která zůstala přístupna obecenstvu až do večera a jejíž vzorné a levné vybudování bylo všemi i pozdějšími návštěvníky oceněno.

 

90. výroční otevření naší školy

17. 9. 1933 byla slavnostně otevřena chuchelská škola a 18. 9. se v ní začalo učit. 18. 9. 2023 se tedy v naší škole děti vzdělávají už 90 let. Tuto skutečnost je nutné náležitě připomenout. S dětmi si ten den můžeme prožít v pondělí 18. 9. 2023. Všichni přijdeme do školy oblečeni ve stylu 30. let minulého století a přijdeme pěšky. První hodinu si užijeme ve třídách se svými třídními učiteli, s hudbou 1. republiky a ukázkami z prvorepublikových filmů. Pan učitel Tomáš Hromádka, který je dlouholetým chuchelským kronikářem, bude mít pro žáky 6. – 9. tříd přednášku o historii školy včetně promítání fotografií. Některé fotografie můžete spatřit už dnes v kavárně K8, kde proběhne přednáška o historii školy nejen pro seniory 19. 9. 2023 od 17 hodin. S rodiči a dalšími přáteli školy oslavíme 90 let školy v úterý 24. 10. 2023 Podrobnější informace sledujte na webu. Těšíme se na vaše modely!

Žáci 1. třídy naší školy (30. léta)

 

 

 

Informace pro rodiče o školním programu proti šikanování

Vážení rodiče,

velmi si vážíme toho, že máte v naši školu důvěru a spolupracujete na rozvoji svého dítěte právě s námi. Snažíme se, aby u nás byly děti jak ve fyzickém, tak v psychickém bezpečí a děláme pro to maximum. Nicméně ani ta nejlepší škola není zcela imunní proti výskytu šikanování. Proto chceme být připraveni zachytit případné ubližování silnějších slabším hned v počátku a účinně takové bezpráví zastavit. S tímto záměrem jsme vytvořili program proti šikanování, který se řídí aktuálními metodickými pokyny MŠMT a je k dispozici k nahlédnutí u školního metodika prevence.

Jeho důležitou součástí je spolupráce nás pedagogů s Vámi – rodiči. Prosíme Vás proto o pomoc a spolupráci. Kdybyste měli podezření či dokonce jistotu, že je Vašemu nebo jinému dítěti ubližováno, bezprostředně se na nás obraťte (na třídního učitele, školního metodika prevence či ředitele školy).

Pokud byste se z jakéhokoliv důvodu chtěli v této záležitosti obrátit na školu anonymně, můžete tak učinit na stránkách www.nntb.cz * (více informací viz níže) nebo prostřednictvím mobilní aplikace. Vaši informaci budeme brát velmi vážně a situaci budeme odborně a bezpečně řešit.

 Děkujeme za spolupráci,

Mgr. Kateřina Nedomová, metodik prevence rizikového chování

*“Nenech to být” je internetový systém a mobilní aplikace bojující proti šikaně a vylučování z kolektivu na školách po celé ČR. S podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy přinášíme efektivní způsob odhalování těchto problémů ještě v jejich zárodku. To vše za spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou Brno a Linkou bezpečí, která aktuálně řeší veškerou administraci, schvalování škol, technickou podporu a obecnou komunikaci. Naše škola se do tohoto projektu zapojila a vytvořili jsme tak další komunikační kanál, přes který se můžete na školu obrátit. Veškerá oznámení jsou anonymní a putují do mailu školnímu metodikovi prevence a výchovnému poradci.

Vyšehrátky 6. 9.

Naše škola se začátkem září už pátým rokem účastní Vyšehrátek, divadelní bojovky, která je pokaždé zaměřená na jiné téma, ale téměř vždy probíhá na Vyšehradě. Letos byly tématem Vyšehrátek tzv. devadesátky – 90. léta 20. století. Studenti Damu, kteří program připravují, byli oblečeni ve stylu 90. let a na 10 interaktivních stanovištích umožnili dětem vcítit se do doby po sametové revoluci.

Ve středu 6. 9. vyrazili na Vyšehrad deváťáci a děti z osmičky, o týden později (ve čtvrtek a pátek 14. a 15. 9.) čeká Vyšehrad na šesťáky a sedmáky.

(Pokračování textu…)

Kroužek vědeckých pokusů 2023/2024

KROUŽEK VĚDECKÝCH POKUSŮ, který děti baví a zároveň chytře vzdělává, podporuje přirozenou zvídavost a touhu po bádání. Přibližuje dětem vědu hravou formou a je plný zábavných pokusů z chemie, biologie a fyziky. Je určen pro děti z 1.stupně ZŠ.

Letos zahájíme v týdnu od 2. října 1x týdně, 60 minut, 14 lekcí/pololetí. Přihlášky a více informací na:  www.veselaveda.cz

Pokud se přihlásí dostatečný počet dětí, bude vás týden před začátkem kontaktovat lektor a domluví si osobní schůzku, aby se seznámil s fungováním školy a družiny. V opačném případě vás budu kontaktovat já ohledně dalšího postupu.

(Pokračování textu…)