4.B týdenní plán

Opakování učiva 3.třídy

ČJ – PS do str. 10, učebnice do str. 16

M – Čtyřlístek PS do str. 9, Hejný PS do str. 10, učebnice do str. 18

Př – živá a neživá příroda

Vl – mapa, pravěk – doba kamenná