Bezpečnostní opatření: Vstup do školy

Vážení rodiče a návštěvníci školy,

přistoupili jsme ke změnám při vstupu do všech budov naší školy. Snažíme se Vašim dětem zajistit v naší škole maximální bezpečnost, proto Vás žádáme o spolupráci a respektování nastavených pravidel.

Škola má troje vstupní dveře, které fungují podle pravidel bezpečnosti a požární ochrany a jsou pro vycházející osoby otevřené a pro vstupující osoby vždy zavřené. Proto dospělým osobám (popř. bývalým žákům naší školy), které půjdou na předem sjednanou schůzku nebo do kanceláře, bude umožněn přístup do budovy školy pouze za doprovodu zaměstnance školy, se kterým mají tuto schůzku sjednanou.

V případě sjednané schůzky návštěvník kontaktuje telefonicky příslušného zaměstnance, se kterým je na schůzce domluven, a ten si ho vyzvedne před budovou školy. Pokud návštěvník nemá sjednanou schůzku, zvoní na kancelář školy.

Ve všech ostatních případech je vstup do budov školy přísně zakázán.

Při vyzvedávání dětí ze školní družiny Vás žádáme, abyste nevstupovali do budovy školy a dohlédli, aby se vždy vchodové dveře za Vaším dítětem dovřely a nezůstaly otevřené.

Zároveň prosíme, nepouštějte nikoho do budovy školy při vycházení Vašich dětí z budovy. Pokud by tato situace nastala, dejte prosím ihned zvonkem zprávu do ŠD nebo kanceláře školy.

Moc děkujeme za spolupráci a pochopení.

Vedení školy