Celostátní soutěž ve finanční gramotnosti 2023

Všichni naši deváťáci se zapojili do celostátní soutěže ve finanční gramotnosti. Soutěž žákům ukázala, jaké jsou jejich znalosti ze světa financí a zároveň jim umožnila porovnat své síly s vrstevníky. Otázky v soutěži odrážely především praktickou stránku učiva, reagovaly na aktuální témata a simulovaly situace, se kterými se žáci setkávají v běžném životě. Tři nejlepší účastníci školního kola (Jakub Rippl, Filip Cvejn a Agáta Fialová) se zúčastnili i okresního kola, kde dosáhli jako tým bodového zisku 19 bodů z 26. K velmi dobrému výsledku gratulujeme.

Hedvika Boháčová