Den, kdy se mlčelo

Největší statek v Úboči měla rodina Mastných spojená s agrární stranou (po II. světové válce byla tato největší předválečná politická strana zakázaná).

V únoru jsem se s žáky IX. třídy vypravil do Národního zemědělského muzea na zážitkový workshop s názvem „Den, kdy se mlčelo,“  věnovaný tématu proměny české vesnice během kolektivizace v 50. letech minulého století.

Žáci se spolu se mnou na několik hodin stali skutečnými obyvateli západočeské vesnice Úboč (okres Domažlice) se svými charakterovými vlastnostmi i životními osudy (živnostník, kulak, chalupník, komunista…) a prostřednictvím hraní rolí se interaktivní formou seznámili s průběhem událostí, ke kterým ve vesnici došlo. Do děje vstupovali takřka mistrným způsobem pracovníci o. s. Post Bellum, kteří svým hereckým umem dokázali v rolích předsedy Místního národního výboru a tajemnice Okresního výboru KSČ navodit dusnou atmosféru té doby. Žáci se v průběhu hry mohli zachovat podle svého svědomí, čímž se do děje ještě více vžili.

Nakonec zazněly i osobní vzpomínky skutečných aktérů událostí ze zvukového záznamu a žáci viděli i několik filmových ukázek, kde zjistili jakým způsobem o tématu referovala oficiální propaganda a současně proběhla bohatá sebereflexe celého dne. Sami si tak mohli zodpovědět otázku, zda je normální odstraňování nespravedlnosti prostřednictvím odebírání základních práv, svobody, majetku nebo dokonce života.

O tom, že workshop žáky velmi oslovil, svědčila nejen vysoká účast, aktivita a zapojení během celého dopoledne, ale i zpětné vazby, ze kterých vám některé nabízím. Žáci si ode mě zasloužili nejen velkou pochvalu, ale také hodnocení známkou výborně do žákovské knížky.  Během přestávky si navíc mohli prohlédnout výstavu „Rozkulačeno,“ která v muzeu právě probíhá a navíc od muzea obdrželi bezplatné vstupenky pro příští návštěvu.

Mgr. Tomáš Hromádka

 

Předseda MNV a tajemnice OV KSČ zasahovali do života vesnice Úboč.

„…V kroužku jsme se představili, potom jsme dostali role postav z té doby. Postavy byly příbuzensky spřízněné. Rodina Vrbova, rodina Bajerova, rodina Mastných atd. Rodina Mastných byla nejbohatší, ale postupem času jim komunisté všechno vzali a dali do JZD. Díky komunistům zbohatla rodina Bajerova a Vrbova, zbytek dopadl bídně.“

Ondřej Buk

„… Bylo to hezky udělané. Zahráli jsme si různé role. Byli jsme rozděleni na několik rodin se spoustou statků, které se bránily náporu komunistů na vesnici. Proběhly volby, které komunisté prohráli, proto následoval vznik JZD. Komunisté pomalu likvidovali rodiny, které do něj nevstoupili.“

Anna Černá

JZD Úboč na začátku své existence. Sedláci odmítli vložit svůj majetek do družstva. Zapojili se pouze komunisté a ti, pro které to bylo výhodné.

„…Workshop zorganizovala nezisková organizace Post Bellum. Vžili jsme se do nám přidělených rolí. Někteří z nás dostali přidělené zaryté komunisty, jiní zase anti-komunisty. Zaměření bylo na kolektivizaci majetku v padesátých letech minulého století. Všichni jsme se dokázali vžít do „efektu experimentu,“ kdy se lidé dokázali proměnit do něčeho, co se jim nepodobá.

Radek Neumann

JZD Úboč na konci 50. let minulého století. Po zabavení majetku ostatních statků (viz bílé papíry v pozadí), vystěhování a potrestání rodin, byly polnosti i hospodářská zvířata součástí JZD.

Bylo to hezké, bylo to poučné. Zjistil jsem věci, o kterých jsem nevěděl. Akce byla super, byla sranda. …. Těším se na další akci.

Daniel Kovář

 

Tak, jak máme stanoveno v ŠVP Podkovička, celé druhé pololetí IX. ročníku věnujeme v rámci hodin dějepisu období Studené války (mj. Berlínská krize, Karibská krize, válka na Korejském poloostrově, v Indočíně, pád „železné opony“ včetně rozpadu SSSR a Jugoslávie), dekolonizaci ve světě (včetně Palestinsko-izraelského konfliktu), a událostem v Československu v letech 1945 – 1992 (s důrazem na komunistický převrat v roce 1948, metody komunistického režimu v 50. letech, Pražské jaro a okupaci vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968, Chartu 77 a sametovou revoluci) a České republice v letech 1993 – 2004 (vstup do NATO a EU). Na závěr roku se žáci také dozví i informace o právních základech našeho státu (Ústava ČR, rozdělení moci apod.).