Informace k ochraně osobních údajů

Vážení rodiče!

Dne 25. května 2018 vstoupí v zemích EU v platnost nové nařízení, které podstatným způsobem mění zacházení s osobními údaji a jejich zpracování ve všech zemích Evropské unie. Jedná se o Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, kterému se pracovně říká „Nařízení GDPR“.

Text Nařízení naleznete na adrese: https://www.uoou.cz/gdpr-obecne-narizeni/ds-3938/p1=3938

Změny, které toto nové nařízení přináší, spočívají především v důslednější ochraně spravovaných osobních údajů všech jejich nositelů, mezi které patří samozřejmě i Vaše děti. Od momentu platnosti Nařízení GDPR budou muset všichni správci osobních údajů (v tomto případě i naše základní škola) začít lépe chránit spravované údaje, což se samozřejmě projeví i ve zvýšení stupně zabezpečení proti jejich zneužití.

Zákonnost zpracování osobních údajů (zpracováním je míněno skladování či přechovávání osobních údajů) je definována článkem č. 6 Nařízení GDPR, kde je v odstavci 1 vyjmenováno šest podmínek, za kterých může správce osobní údaje zpracovávat.

Obecně platí, že pokud zpracování osobních údajů dítěte nelze pokrýt žádnou povinností stanovenou nějakým zákonem (v tomto případě se většinou jedná o zákon č. 561/2004 Sb., tzv. školský zákon), potom si správce musí od rodičů dítěte vyžádat souhlas se zpracováním osobních údajů jejich dítěte (dle písmena a) odstavce 1 Nařízení GDPR).

Jedna z novinek, které Nařízení GDPR oproti minulosti přináší, je podrobnější znění souhlasu rodičů se zpracováním osobních údajů jejich dětí. Na rozdíl od formy souhlasu, která byla nebo je ještě dnes používána, bude muset nový souhlas, který již bude vyhovovat Nařízení GDPR, povinně obsahovat i následující informace:

  • Konkrétní rozsah zpracovávaných údajů (tj. jejich výčet) – většinou se bude jednat o podobiznu dítěte na fotografii
  • Konkrétní účel – většinou půjde o propagaci akcí pořádaných školou v konkrétních médiích (časopis městské části, webové stránky školy, výroční zpráva školy apod.)
  • Doba zpracování – většinou bude souhlas udělen na dobu běžného školního roku

Více informací k danému tématu obdržíte na  třídních schůzkách dne 17.4.2018, při kterých Vás poprosíme o podepsání nového souhlasu.

Předem děkuji za spolupráci.

Mgr. Eliška Jančíková