Sedmá třída na výletě gotickou Prahou (od sv. Anežky po Karla IV.)

Dne 23. 3. jsme se třídou vyrazili na procházku památek po Praze. Nejdříve jsme navštívili katedrálu svatého Víta. Je to stavba gotického slohu založená ve 14. století. Katedrála je velmi zdobná, byly vidět lomené oblouky a žebrová klenba. Katedrála působí i dnes velice vznešeně. Následovala cesta do baziliky svatého Jiří, která byla postavena mezi 10. – 11. stoletím. Je to románská stavba. Katedrála sv. Víta a bazilika sv. Jiří jsou velmi odlišné. Bazilika je nižší, působí robustně, má daleko menší okna a silnější zdi.

Dále jsme navštívili Zlatou uličku. Ta je jedním z nejnavštěvovanějších míst Pražského hradu. Byli jsme si prohlédnout obydlí věštkyně a zlatníka. Obě dvě obydlí jsou velmi maličká a jednoduchá. Tvoří je pouze jeden pokoj.

Poslední zastávkou byl Anežský klášter, který je velice rozsáhlý. Provázela nás v něm průvodkyně. Blíže nás seznámila s příběhem Ježíše Krista. Ukázala nám obrazy z Vyšebrodského oltáře. Ke každému z obrazů nám řekla, co obsahuje a jaké jsou tam detaily. Třída se shodla, že se nám nejvíce líbil Anežský klášter J

Judita Barešová a Saša Barkerová

 

S paní učitelkou jsme jeli do Prahy. Nejdříve jsme šli na Pražský hrad, kde byla fronta na bezpečnostní kontrolu. Vstoupili jsme na území Pražského hradu. Nejvíce mě překvapila jeho velikost. Byl obrovský. Šli jsme ke katedrále svatého Víta. Obrovská budova, která využívala architektonické novinky své doby jako lomený oblouk, žebrovou klenbu a opěrný systém. Vstoupili jsme dovnitř. Byl tam opravdu vysoký strop. A hodně turistů. Viděli jsme místa, kde byla vzpomínka na Karla IV. a svatého Václava. Tam byly dveře, které mají sedm zámků. Za dveřmi se schovávají originální české korunovační klenoty. Klíče vlastní např. prezident, primátor, arcibiskup… Potom jsme si dali svačinu na tržnici. Zde byly drahé trdelníky. Šli jsme do baziliky sv. Jiří. Byla to „menší“ budova stylu románského. Velké robustní stěny, malá okna.

Potom jsme šli Zlatou uličkou. Taková menší ulice, kde byly domky, které prezentují dřívější dobu. Jeli jsme dál tramvají k Anežskému klášteru. Tam jsme měli exkurzi. Lektorka nám povídala o Karlu IV. a Ježíši Kristu. Výlet byl fajn až na déšť a drahé trdelníky.

Daniel Kahoun