Informace pro žáky a zákonné zástupce žáků

V souvislosti s uzavřením naší školy si vás dovolujeme informovat o domácím vzdělávání žáků:

S rodiči I. stupně komunikují třídní učitelé jednotlivých tříd a zasílají práci e-mailem.

Rodiče a žáci z II. stupně komunikují s třídními učiteli a učiteli jednotlivých předmětů prostřednictvím aplikace BAKALÁŘI (záložka KOMENS). Zde bude žákům zadána domácí práce a úkoly ze všech hlavních předmětů. Povinností žáků je sledovat a plnit zadané úkoly. Žákům doporučujeme rozvrhnout si práci podle běžného rozvrhu hodin.


Pokyny pro práci se záložkou KOMENS v Bakalářích:

Každý vyučující zadává práci ze svého předmětu podle data a jednotlivých hodin.

Děti vidí přesně zadanou práci na každý den a každou hodinu dle rozvrhu a samostatně ji plní. Každý vyučující zadává přesné pokyny, jak zadané úkoly vypracovat a jaký očekává výstup.


Zájmové kroužky se nekonají a podle sdělení lektorů budou nahrazeny.