Sledujte web!

Další organizační pokyny týkající se vzdělávání našich žáků  v souvislosti s aktuálním výskytem epidemie COVID-19 vám budeme průběžně sdělovat na webových stránkách školy.