Informace ze Spolku rodičů

Výše příspěvku ve školním roce 2017/2018 zůstává stejná:

Za rodinu, ze které navštěvuje školu jedno dítě,  je to 600,- Kč/ na školní rok,

za rodinu, ze které navštěvují školu dvě nebo více dětí, je to 900,- Kč/ na školní rok.

Příspěvky prosíme zaslat na účet číslo: 260142881/0300.

Do poznámky prosím uveďte jméno žáka / žáků a jejich třída / třídy. Příspěvek by měl být uhrazen nejdéle do konce listopadu 2017.

Významná část příspěvků bude využita pro úhradu mimoškolních vzdělávacích a sportovních aktivit v době náročného provozu po započetí stavby. Příspěvky budou rovnoměrně rozděleny mezi třídy.