Zájezd do Asie se sedmými třídami

V průběhu března a dubna se žáci obou sedmých tříd pod vedením učitelů Mgr. Dany Martin a Mgr. Tomáše Hromádky stali pracovníky cestovní kanceláře. Jejich úkolem bylo ve skupinách vymyslet zájezd do jedné z jedenácti asijských zemí – zajistit letenky, zjistit nutná očkování, podmínky víza pro danou zemi, hotel a minimálně týdenní program pro danou destinaci a spočítat celkovou cenu zájezdu.

K vyhledávání informací využili nejen svoje třídy počítačovou učebnu, školní knihovnu, ale také i počítače v ostatních třídách  – cestovní kancelář využila situace, kdy žáci ostatních tříd z historické budovy školy byli na návštěvě v pražské ZOO. Žáci třídili a zpracovávali informace, vytvářeli prezentační plakát a informační materiály. Učitelé v rámci projektu využili daltonskou metodu výuky, kdy žáci postupně sledovali své výkony a zaznamenávali je do připravené tabulky.

19. dubna 2017 pak výsledky své práce prezentovali na veletrhu zájezdů cestovní kanceláře Asiatour, který se konal v VII. B třídě. Veletrhu se účastnili žáci 2. – 5. ročníku, kteří svými hlasy ocenili jednotlivé skupiny a tím si současně vybrali svůj zájezd do Asie podle svých osobních preferencí. Většina sedmáků si na prezentaci svých výsledků dala záležet, takže bylo možné ochutnat např. pravý nefalšovaný arabský falafel, vietnamský čaj, gruzínskou a pákistánskou specialitu, indické koření, židovskou buchtu a lá piškot, íránské placky a podobně.

Na závěr poznamenáváme, že získané poznatky a dovednosti v rámci projektu „Asiatour“ jsou výsledkem propojení Zeměpisu, Výchovy k občanství a ke zdraví, Českého jazyka, Matematiky (finanční gramotnosti), Výtvarné výchovy a Pracovních činností. Současně byl projekt příležitostí k připomenutí průřezových témat – zejména Multikulturní výchovy, Mediální výchovy, Osobnostní a sociální výchovy.