Vkládání příspěvků do školního časopisu Hlásná trouba

Informace pro rodiče (zejména mladších) dětí navštěvujících kroužek školního časopisu Hlásná trouba.

Články do systému se vkládají přes internetovou adresu https://www.schoolpressclub.com/. V pravém horním rohu je nutné kliknout na odkaz „Přihlásit“ a vyplnit přihlašovací jméno a heslo (děti obdržely na redakční schůzce v pátek).

Vítány jsou zejména vlastní texty, fotografie, obrázky, komixy… Příští číslo Hlásné trouby vyjde v květnu (olympijský zpravodaj), poslední číslo pak při příležitosti školní akademie (23. června 2017). Práci dětí můžete sledovat na webu Hlásné trouby na adrese https://www.schoolpressclub.com/skoly/hlasna-trouba