Organizace školního roku 2020/2021

Uvedená organizace školního roku bude podřízena aktuální epidemiologické situaci.

Důležitá data

Zahájení školního roku: úterý 1. září 2020

Ukončení 1. pololetí: čtvrtek 28. ledna 2021

Ukončení 2. pololetí: středa 30. června 2021

Prázdniny

Podzimní: pondělí 26. – pátek 30. října 2020 (včetně 2 dnů ředitelského volna z důvodu stavebních prací ve škole)

Vánoční: středa 23. prosince 2020 – neděle 3. ledna 2021

Pololetní: pátek 29. ledna 2021

Jarní: pondělí 22. února 2021 – pátek 28. února 2021

Velikonoční: čtvrtek 1. dubna 2021 (pátek 2. dubna 2021 je ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb. o státních svátcích)

Hlavní: čtvrtek 1. července 2021 – úterý 31. srpna 2021

Začátek školního roku 2021/2022: středa 1. září 2021

Pedagogické rady

První pedagogická rada – ve středu 26. srpna 2020

Druhá pedagogická rada – ve čtvrtek 12. listopadu 2020

Třetí pedagogická rada – ve čtvrtek 21. ledna 2021

Čtvrtá pedagogická rada – ve čtvrtek 8. dubna 2021

Pátá pedagogická rada – ve čtvrtek 17. června 2021

Třídní schůzky

První třídní schůzky – v týdnu od 8. – 10. září 2020 (online – e-mail, telefon, popř. v odůvodněných případech osobní setkání) – stupeň pohotovosti 1

Druhé třídní schůzky – v úterý 24. listopadu 2020 (v 17 hodin pro 1. stupeň, v 17, 30 hodin pro 2. stupeň)

Třetí třídní schůzky – v úterý 13. dubna 2021 (v 17 hodin pro 1. stupeň, v 17, 30 hodin pro 2. stupeň)

Konzultace pro rodiče před klasifikací za druhé pololetí – ve čtvrtek 20. Května 2021 (od 14 do 18 hodin)

Individuální konzultace dle potřeby po domluvě s vyučujícími.

Den otevřených dveří se bude konat ve středu 11. listopadu 2020 (1. – 3. vyučovací hodina).

Den otevřených dveří pro rodiče budoucích prvňáčků se uskuteční 11. února od 16 – 18 hodin.

Zápis do 1. tříd proběhne ve čtvrtek 15. dubna 2021 od 14 do 19 hodin.