Nejnovější články

Schůzka Spolku rodičů

Spolek rodičů při Základní škole Charlotty Masarykové, Praha 5 – Velká Chuchle zve rodiče žákyň a žáků školy na SCHŮZKU SPOLKU, která se bude konat před třídními schůzkami 12.9. 2023 od 16.15 hodin v jídelně školy.

Program:

 • diskuse, náměty k činnosti Spolku
 • volba nových členů výboru
 • schválení výše finančního příspěvku
 • schválení návrhu rozpočtu pro nový školní rok
 • projednání zprávy o činnosti a hospodaření spolku ve školním roce 2022/23

za radu Spolku rodičů vás zve Hana Lošťáková

Organizační pokyny k zahájení školního roku 2023/2024

pondělí 4. září 2023

 • 1. ročník:
 • 8,00 – slavnostní zahájení před budovou školy
 • setkání s třídními učitelkami a vedoucí školní družiny ve svých třídách do 9,30 hodin
 • 2. – 9. ročník: setkání s třídními učitelkami ve svých třídách od 8,00 do 8,45 hodin
 • Ranní družina není v provozu, odpolední družina v běžném režimu, tzn. do 17 hodin.
 • Školní jídelna neposkytuje stravování.

 

úterý 5. září 2023

 • Dětem se věnují jejich třídní učitelé (seznámení s rozvrhem, školním řádem, rozdávání učebnic).
 • Školní družina v běžném provozu (ranní družina od 7,00 do 7,45 hod., odpolední družina v obvyklém režimu).
 • Konec výuky dle rozpisu:
Ročník Konec výuky Oběd
1. 9:40 11:00 (ŠD)
2. 11:40 12:40 (ŠD)
3. 11:40 12:20 (ŠD)
6. 12:05 12:05
7. 11:55 11:55
8. 11:50 11:50
9. 11:40 11:40

 

od středy 6. září 2023

 • Výuka bude probíhat dle platného rozvrhu, popř. dle informací v Plánu akcí v Bakalářích.

Úvodní slovo

Vážení rodiče, milé děti, kolegové a spolupracovníci, občané Velké Chuchle,

blíží se nový školní rok a jeho přípravy jsou již v plném proudu. V jedné věci se však oproti ostatním létům liší. Od paní ředitelky Mgr. Elišky Jančíkové jsem převzala štafetu ve vedení školy. Jestli se mi podaří urazit tak dlouhou cestu, to nevím, ale moc ráda bych na ni navázala. Vynasnažím se, aby ve škole vládl laskavý a milý přístup, vzájemné pochopení a empatie, ale zároveň také rozhodnost a důslednost. Abychom školu společně v nejrůznějších směrech dál rozvíjeli a posunovali moderně vpřed. Ze všeho nejvíce si však na naší škole představuji spokojené a šťastné děti, o ty totiž jde v první řadě.

Nejen do nového školní roku, ale i do budoucích let nám všem přeji hodně úspěchů, radosti a těším se na vzájemnou spolupráci. Paní ředitelce Elišce Jančíkové děkuji za důvěru a přeji jí spokojené dny naplněné zaslouženým odpočinkem.

Dominika Ondrášková

ředitelka školy

Malé ohlédnutí nejen za letošním školním rokem

Vážení rodiče, milí příznivci chuchelské školy,

dovolte mi, abych v následujících několika řádcích ukončila svoji třicetiletou profesní dráhu, která cele náležela chuchelské základní škole. Pracovala jsem zde nejprve v roli učitelky, poté jako zástupkyně ředitele a od roku 2007 ve funkci ředitelky. Práce s dětmi a pro děti je prací smysluplnou a zodpovědnou, naprosto setřela rozdíl mezi mým profesním a soukromým životem. Naše krásná škola a lidé s ní spojení se stali neodmyslitelnou součástí mého života.

Nebudu vyjmenovávat veškeré změny, kterými škola prošla za posledních téměř 20 let, mnohé z nich jsou viditelné na první pohled zvenčí, ty nejpodstatnější jsou však očím skryté a dají se spíše vycítit z atmosféry po vstupu do naší budovy. Za vším vedle mého úsilí stojí každodenní zodpovědná práce mých kolegyň a kolegů, všech pracovníků školy. Vážím si jejich práce, stejně jako spolupracujících, vstřícných rodičů. Obdivuji úspěchy našich žákyň a žáků v mnoha oblastech i v přijímacím řízení na střední školy.

Ráda bych poděkovala svému zřizovateli, městské části Velká Chuchle, všem jejím zástupcům, kteří mě po dlouhá léta bezvýhradně podporovali a pomáhali naplňovat mé představy o fungování školy. Poděkování patří i spřízněným chuchelským spolkům a organizacím napomáhajícím organizovat naše aktivity.

Mou velkou touhou je, aby škola pokračovala v nastaveném směru a současně se posouvala ve vybraných oblastech podle nové koncepce mé nástupkyně, a jsem přesvědčena o tom, že se jí to bude dařit.

Přeji Vám všem pevné zdraví, klidný život naplněný pozitivními myšlenkami a přátelskými vztahy. A do příštích týdnů slunečné léto s úsměvem na tváři.

Mgr. Eliška Jančíková

 

Memoriál Jaroslava Haunera 2023

Dne 28. 6. 2023 se žáci 2. – 7. ročníku zúčastnili Memoriálu Jaroslava Haunera. Branný závod se uskutečnil v Chuchelském háji, kde se seskupily již předem rozdělené skupiny, které byly nakombinované napříč ročníky. Skupiny postupně vybíhaly z louky a porovnávaly si mezi sebou jak fyzické, tak vědomostní schopnosti v konkrétních oblastech ochrany člověka za mimořádných situací. (Pokračování textu…)

Naši absolventi 2023

9. A: Aron Tobiáš, Dudka Jan, Formanová Barbora, Hájek Samuel, Horáček Jindřich, Jarmoschko Diana, Jinochová Johana, Kepka Štěpán, Klimentová Kim, Korecký David, Lošťáková Anna, Machoň Adriana, Marynčáková Sylvie, Muškaterov Edward, Neumann Filipe, Niekrasova Hanna, Odcházel Filip, Opatrný Tomáš, Pátková Amálie, Sobotka Jan, Šoltys Petr, Vegricht Matouš. Třídní učitelka: Ing. Dominika Ondrášková

 

9. B: Abt Jan, Bureš Hynek, Doležalová Jana, Hašler Oliver, Konovshyi Pavel, Král Oliver, Kratochvíl Vít, Kratochvílová Sára, Křivský Vojtěch, Kulhánek Matěj, Kvasničková Karolína, Leinweber Matouš, Pyskun Artem, Riedlbauchová Eliška, Slavíková Eva, Smola Daniel, Stoulilová Klára, Stuck Melanie Ria, Stuck Sophie Renée, Šefrnová Viktorie, Vlková Amélie, Vojta Tom, Zima Matěj, Zubr Jan. Třídní učitelka Mgr. Dana Martin

Kouzelníci v Chuchli

„Animace je kouzlo.“ To jsme se dozvěděli v loňském školním roce, kdy jsme se sedmáky vydali do Sladovny v Písku, abychom pronikli do tajů animace. Výstupem z workshopu byly dva krátké filmy, kterými se děti prezentovaly na stránkách školy vloni v červnu.

Letos se nám díky štědrému sponzorskému daru a práci dobrovolníků ????podařilo proměnit starý kabinet fyziky v animační místnost. V průběhu 2. pololetí se snažilo do tajů animace proniknout 10 dětí z 8. A a 7 dětí z 8. B. pod vedení paní učitelky Patricie Boškové.

V programu Stop Motion jsme vyzkoušeli 2D i 3D animaci. V závěru pololetí jsme začali animovat v Procreate. Filmy vznikaly podle zájmů nás dětí, některým z nás se podařilo zapojit animaci do projektů v jiných výukových předmětech.

Animátoři z 8. A, 8. B a Patricie

 

 

(Pokračování textu…)