Nejnovější články

Provoz ŠD 30. 6. 2023

Dne 30. 6. 2023 bude provoz školní družiny do 12:30 hod.

Všem přejeme krásné léto!

Vychovatelky ŠD

Memoriál Jaroslava Haunera 2023

28. června 2023 se koná branný závod hlídek – Memoriál Jaroslava Haunera. Kdo byl Jaroslav Hauner, a proč se po něm jmenuje nejenom náš závod ale také jedna z chuchelských ulic, si můžete přečíst ve starším článku na našich webových stránkách zde.

Třeťáci – Den zábavy

Dnes odpoledne se konal Den zábavy. Třeťáci si připravili 9 stanovišť pro rodiče. – trojnohý běh, bosostezku, hod vajíčkem, stanoviště smyslů, vodní balonky, běh s vodou, střelba na bránu, fortnite střelce a stříhání bonbonů. Nechybělo ani občerstvení. Užili jsme si společně strávené chvíle.  Nahlédněte…..

(Pokračování textu…)

Olympiáda v ANGLICKÉM JAZYCE

  1. místo v obvodním kole olympiády v ANGLICKÉM JAZYCE

získala žákyně 6. ročníku naší školy Ema Knížková.

BLAHOPŘEJEME!

Výsledky přijímacích zkoušek

V polovině dubna proběhly přijímací zkoušky na střední školy. Z 5. ročníku se hlásilo na osmiletá gymnázia celkem 17 dětí, bylo jich přijato 6. Pět dalších dětí přestupuje na jinou školu.

7. ročníku máme pouze jednu třídu – o přijetí na víceleté gymnázium se pokoušely 4 děti, z toho 2 byly přijaty.

Velký úspěch jsme zaznamenali v 9. ročníku. Je to silný ročník, takže panovaly velké obavy, zda budou děti přijaty. Tři žáci se dostali už v lednu na umělecké školy. Zbývajících 41 se drtilo až do 13. 4., což bylo datum 1. termínu tzv. jednotné přijímací zkoušky. Po prvním kole přijímacího řízení bylo přijato asi 70 % žáků z obou tříd. Ostatní čekali na výsledky odvolání, někteří podávali přihlášky do 2. kola. K dnešnímu dni jsou přijati téměř všichni naši deváťáci. Nad třemi dětmi ještě visí otazník, ale věříme, že se jim brzy podaří najít si střední školu, na které budou spokojeni. M

Úspěšný řešitel MATEMATICKÉ OLYMPIÁDY

V dubnu se konalo obvodní kolo 72. ročníku MATEMATICKÉ OLYMPIÁDY kategorie Z6 – ZŠ.

Úspěšným řešitelem se stal žák 6. ročníku naší školy Šimon Sobotka.

BLAHOPŘEJEME!

Deváťáci zakončili celoroční projekt: Jak se žilo v naší rodině ve 20. století?

Již několik let se žáci devátých tříd v rámci hodin Dějepisu zabývají vzpomínkami svých rodičů, prarodičů a příbuzných. Nejinak tomu bylo i v letošním školním roce. Hned v září a říjnu oslovili své blízké a zaznamenali jejich příběhy. Často se dozvěděli rodinné historky, příběhy ze života předků nebo si na pozadí jejich vzpomínek připomenuli významné okamžiky našeho státu (vznik Československa, II. světová válka, komunistický převrat, okupace Československa v roce 1968, normalizace, sametová revoluce). V rámci hodin Informatiky pak každý žák využil své digitální kompetence a vytvořil si vlastní publikaci s příběhy zaznamenanými svými spolužáky. V minulém týdnu tak došlo k rozdání vytištěných publikací a ukončení projektu. Jeho smyslem je ukázat, že Dějepis nejsou jenom „velké dějiny“ (války, revoluce, umělecké slohy) ale i život obyčejných lidí v daném prostoru a čase.

Tomáš Hromádka

 

 

 

Za tajemstvím Pražského hradu

Žáci naší školy se tradičně účastní vědomostní soutěže Za tajemstvím Pražského hradu, kterou organizuje Správa Pražského hradu. Úspěšnými řešiteli školního kola se stali Vítek Průša (7.A), Emilie Pokorná, Marie Preclíková a Jakub Rippl (všichni z 8.A) a postupují do 2. kola soutěže, které se uskuteční přímo v prostorách Pražského hradu. Gratulujeme!

Letošní ročník je zaměřený na české korunovační klenoty.

Tomáš Hromádka

Gotika na vlastní kůži (v bývalém barokním kostele)

Náš druhý květnový týden byl plný kultury, od výtvarného umění jsme se posunuli k hudbě, architektuře a tanci. Gotiku na vlastní kůži jsme si vyzkoušeli v Českém muzeu hudby. Dozvěděli jsme se něco o historii budovy (Víte, že zde byly v hrobce uloženy ostatky Diezenhoferů? A že to byl původně kostel? A potom taky sloužil vojákům?), hráli na nejrůznější nástroje, stavěli gotickou katedrálu z vlastních těl a tančili středověké tance. Můžeme opravdu doporučit!
Vaše 6. A

6. A na vodě i pod vodou

Tenhle clickbaitový titulek vás s námi nezavede do loděnice ani do akvaparku, ale do Národní galerie. Po předchozích výborných zkušenostech jsme opět zamířili na workshop spojený s komentovanou prohlídkou obrazů ve Veletržním paláci. Naším tématem byla voda z pohledu výtvarného umění. Nejdřív jsme si vyzkoušeli, co s vodou dokážeme my. Jak naředit a namíchat barvy, jak se budou chovat olejové barvy na hladině, jak namalovat pohyb vody. Naše výtvory byly (kupodivu) mokré. A zatímco schnuly, prohlédli jsme si v galerii, jak vodu zachytili na svých obrazech slavní mistři (ti před námi). Bylo to prima.

Den dětí ve škole, na Homolce a v Národním divadle

Osmá B oslavila 1. červen nejprve učením, poté fyzickou prací (na Homolce v rámci projektu Patronáty) a večer kulturou (v Národním divadle). Povedlo se nám získat lístky na představení, které bývá vyprodané čtvrt roku předem (a my už víme proč) – na Erbenovu Kytici. A povedlo se nám sladit výuku dějepisu (kultura 2. poloviny 19. st.) s výukou literatury (romantismus a Karel Jaromír Erben) i s přehlídkou večerních divadelních outfitů. Prohlédli jsme si naši Zlatou kapličku zvenčí i zevnitř, připomněli si její historii, sešli jsme k základním kamenům (a viděli nejen ten z Řípu, ale i kámen ze Slivence) a z terasy pod zlatou střechou jsme se kochali výhledem na Prahu. Křišťálový lustr, Ženíškovu nástropní fresku, Alšovy lunety i Hynaisovu oponu jsme mohli obdivovat zblízka. Ale nejsilněji na nás zapůsobily příběhy z Erbenovy Kytice. M