Projekt mistr Jan Hus

Celou třídou se ozval vzdech s patrným naštváním, když nám paní učitelka Bošková řekla, co nás bude do konce roku ještě čekat. Naše VII. třída byla totiž pověřena připravit projekt pro IV. a V. třídu, který byl zaměřen na výročí 600 let od úmrtí jednoho významného českého učence. Na toho, který kázal pravdu o církvi a přál si její nápravu, ale místo toho byl upálen za kacířství. Ten člověk, učenec, vlastenec a také kacíř nebyl nikdo jiný než Mistr Jan Hus.

Moc se nám nikomu do toho projektu nechtělo, a tak se ozvala naše spása Radek, že s námi v rámci toho natočí krátký film právě o něm. Pak se přihlásili další, kteří začali shánět co nejvíce informací o té naší významné historické osobě. Měli jsme výhodu, že dobu husitství právě probíráme v dějepisu, takže jsme se toho snažili co nejvíce pochytit. Natáčení se rozjelo naplno, a tak se stalo, že jsme posléze sestřihali celkem i vtipný filmeček. Termín našeho prezentování se blížil nezastavitelnou rychlostí. Musím říci, že jsme některé maličkosti dodělávali na poslední chvíli. Zítra prezentujeme, tak ať se nám to povede, zablesklo všem v hlavě.
Ten trochu obávaný den přeci jen přišel, a tak se stalo, že všichni sedmáci stojíme ve třídě před všemi páťáky i paní ředitelkou. Začneme prezentací, při které si děti vyplňovaly pracovní listy, které pak vyhodnotíme a třem nejlepším dáme ceny. Po nejzákladnějších informacích o Husovi a o době husitství přijde ten zmiňovaný krátký film o jeho životě, po kterém zažijeme první menší potlesk. Poslední část našeho projektu patří mně, a tak uvedu jedno video o této osobě, která si stála za svou pravdou. Potom už přijde poslední potlesk a jedna z učitelek z páté třídy nám dokonce řekla, že si z toho málem sedla na zadek. Po chvíli jdeme náš projekt předvést ještě do IV. třídy, tam zažijeme další aplaus. „Bylo to fakt pěkný.“ chválí paní učitelka.
Musím to říct i já sám, asi se nám to opravdu povedlo, dali jsme tomu i nějaký ten náš volný čas. Ale udělali jsme to rádi, všichni do jednoho, vždyť někdo jako kazatel Jan Hus by se měl všem připomínat pořád…

Oliver Bukovianský, 7. třída