První den ve škole, v rouškách

I. A

II. A

II. B

Oběd IV. A

I.A