Schůzka Spolku rodičů

Spolek rodičů při ZŠ Velká Chuchle

zve rodiče žákyň a žáků školy na

SCHŮZKU SPOLKU,

která se bude konat 12 .9. 2017 od 16.15 hodin v učebně v historické budově školy

 

Program:

– schválení výše finančního příspěvku

– schválení návrhu rozpočtu pro nový školní rok

– projednání zprávy o činnosti a hospodaření spolku ve školním roce 2016/17

– volba nových členů výboru

 

za radu spolku Hana Lošťáková