Týdenní plán 4.A od 11. 9. -15. 9. 2017

Plán od 11. 9. – 15. 9. 2017

 

PŘEDMĚT UČIVO
Český jazyk ČJ – učebnice str. 15

Pracovní sešit str. 8

        Zopakovat všechna vyjmenovaná slova a

        pádové otázky. 

Čítanka –  do str. 15

 

Matematika

 

 

PS Hejný do str. 9

PS Čtyřlístek do str. 9

Geometrie – Čtyřlístek str. 42 – 44

 

Vlastivěda

 

 

Přírodověda

 Učebnice str. 5 – 7 ( historie  – červená učebnice, červený sešit )

PS do str. 6

Učebnice do str. 5 ) Zeměpis – modrá učebnice, modrý sešit )

PS do str. 5

 

Učebnice do str. 8 ( zelená učebnice, zelený sešit)

PS str. 5

 

 Domácí úkoly

 

 

 

 

 

 

Akce, informace

 

Vyučování bude každý den končit 12. 40 hod.

 

12. 9. od 17 hodin třídní schůzky

 

V pátek 15. 9. Přinést Čtenářský deníček ( zapsat jednu knihu za červen a jednu za prázdniny )

 

V pátek 15. 9. Sběr

 

Obalit všechny sešity a učebnice!!!

 

Na pondělí přinést věci na Tv. Pokud bude pěkné počasí, půjdeme na hřiště.

Každý pátek budeme mít geometrii. Děti musí mít pravítko. trojúhelník s ryskou, ořezanou tužku č. 3,

ořezané pastelky, kružítko.