Týdenní plán

  1. 6. – 2. – 5. ročník – kino Radotín, 6. ročník  – Den dětí v mateřské škole
  2. 6. – výběr žáků 6. ročníku – turnaj ve vybíjené v ZŠ Weberova, 5. ročník – knihovna
  3. 6. – 1. ročník – Divadlo v Dlouhé

9. – 10. 6. Závěrečné práce 9. ročníku