Týdenní plán 4. A od 6. 11. – 10. 11. 2017

Plán od 6. 11. – 10. 11. 2017

 

PŘEDMĚT UČIVO
Český jazyk ČJ – učebnice str. 45

Pracovní sešit str. 26

        Zopakovat všechna vyjmenovaná slova a

        pádové otázky. Slovní druhy – zopakovat.

        Zopakovat slovesa – kategorie( osoba, číslo, čas ), skladební dvojice

Čítanka –  do str. 37

 

Matematika

 

 

PS Hejný do str. 24 – 26, učebnice do  str. 36

PS Čtyřlístek do str. 28

Geometrie – Čtyřlístek do str. 50

 

Vlastivěda

 

 

Přírodověda

 Učebnice str. 15 ( historie  – červená učebnice )

PS do str. 10

Učebnice do str. 16 Kraje ČR ) Zeměpis – modrý sešit

PS str. 10

 

Učebnice do str. 26 ( zelený sešit )

PS str.  12

 

 Domácí úkoly

 

 

 

 

 

 

Akce, informace

 

 

Na pondělí přinést věci na Tv. Pokud bude pěkné počasí, půjdeme na hřiště.

Každý pátek budeme mít geometrii. Děti musí mít pravítko. trojúhelník s ryskou, ořezanou tužku č. 3,

ořezané pastelky, kružítko

 

6.11. Čtvrtletní práce  z matematiky

 

7. 11. Čtvrtletní práce z českého jazyka

 

8. 11. Čtvrtletní práce z přírodovědy

 

9. 11. Čtvrtletní práce z vlastivědy

 

 

10. 11. Čtenářský deník za říjen

 

Děkuji všem, kteří přinesli sběr.