V Městské knihovně na Smíchově

16. října se 8. A vydala do městské knihovny. Prostory, ve kterých smíchovská pobočka sídlí, patří mezi jedny z nejkrásnějších – prostorná secesní tržnice z počátku 20. století je velmi přátelským místem pro knihy i jejich čtenáře. Lektorské oddělení knihovny nabízí pro školy řadu tematických besed. Šesťáci absolvovali besedu o nejnovějších knížkách pro mládež Pojďme se smát, osmáci byli zvědaví na Deník Anny Frankové, deváté třídy si vybraly Orwella.

Osmáci psali po návratu do školy zamyšlení nad knihou, dopisy těm, kteří se besedy nezúčastnili a úvahu nad životem židů za 2. světové války. Tady je malá ukázka:

Milá Judit, ve čtvrtek jsme byli v knihovně na Smíchově na besedě o Anně Frankové. Beseda pro mě byla mírně nezajímavá, protože jako snad jediná ze třídy jsem její deník četla a tím pádem o ní leccos vím. Ale i tak jsme se o životě Anny Frankové dozvěděli spoustu nových věcí, například že ona i celá její rodina byli odtáhnuti gestapem a zemřeli jen pár týdnů před skončením války v koncentračním táboře. A že to přežil jen její otec, který po návratu domů deník objevil a nechal ho vydat jako knihu. Díky tomu víme i spoustu podrobností o životě Židů za druhé světové války… Myslím, že je důležité si o tom povídat. Áďa H.