Zahájili jsme školní rok 2022/2023

Ve čtvrtek 1. září 2022 jsme v 8 hodin na prostranství před školou slavnostně zahájili nový školní rok 2022/2023. Úvodem přivítala žáky, učitele i rodiče ředitelka školy Mgr. Eliška Jančíková. Zvláště uvítala dvě třídy prvňáčků a také děti z Ukrajiny. Představila nové posily pedagogického sboru: Ing. Hedviku Boháčovou (vyučuje Německý jazyk), Ing. Ilonu Mikovou (vyučuje Anglický jazyk), Ing. Afaf Sameliak (vyučuje Anglický jazyk)  a nové asistentky pedagoga: Bc. Pavlínu Fáberovou, Alenu Hájkovou, Adélu Jaroměřskou, Dis. Na paní ředitelku navázala místostarostka městské části Praha – Velká Chuchle MUDr. Michaela Schneiderová, která pozdravila přítomné za městskou část a uvedla, že po více než roce a půl byl vyřešen problém se zatékáním vody do tělocvičny a tělocvična tak může sloužit svému účelu. Prvňáčky čekalo ještě zvláštní přivítání, při kterém obdrželi pamětní list.

Mgr. Tomáš Hromádka