Závěrečné práce páté třídy

Prezentace závěrečných prací dětí z 5. třídy probíhaly letos dva dny, protože páťáků bylo opravdu hodněí. Termín 8. a 9. června byl vybrán geniálně:  8. 6. totiž byly zrušeny roušky ve třídách, a tak bylo nejen dobře slyšet, ale i poznat, kdo prezentuje i komu se prezentace líbí. A líbily se všem. Porotě, rodičům, spolužákům. Potlesk a dotazy neměly konce. A není divu – všechna témata byla zajímavá a děti prezentovaly tak, že by mnohý profesionál záviděl.  Naši páťáci jsou všichni moc šikovní a my jsme na ně pyšní. Pár snímků z úterních obhajob to dokazuje. Ivana Motýlová