Archiv článků za měsíc: Prosinec 2015

Rodiče, děti – pozor na MHD, od pondělí 4. ledna 2016 dochází ke změnám na linkách 244 a 172

Od 4. ledna 2016 NEBUDE linka 244 zajíždět ke škole.   

Konkrétně jde o změny:

172:

  • zavádí se varianta linky v trase ZÁVODIŠTĚ CHUCHLE – VELKÁ CHUCHLE – ZÁVODIŠTĚ CHUCHLE

244:

  • ruší se obousměrně zajíždění linky do Velké Chuchle
  • ruší se obousměrně zastávky Kazínská, Škola Velká Chuchle, Velká Chuchle a Starochuchelská
  • v zastávce Radotínská bude umožněn přestup na linku 172 pro cesty mezi Velkou Chuchlí a Smíchovským nádražím

561:

Linka bude ve směru Škola Velká Chuchle ze zastávky Radotínská vedena vpravo do Dostihové, vlevo do Starolázeňské, dále vlevo do Mezichuchelské a vpravo do Starochuchelské (čili ke škole zajíždí).

Důvodem je přechodná úprava provozu – zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na železničním přejezdu ve Velké Chuchli.

Bližší informace najdete na webové stránce chuchelské radnice (www.chuchle.cz), Ropidu (http://www.ropid.cz/) a radotínské radnice (www.mcpraha16.cz)

Vánoce 6. B

Šesťáci prožili předvánoční noc ve škole! Strávili zde noc ze 17. na 18. prosince spolu s p. učitelem Hromádkou a p. učitelkami Kadlecovou a Boškovou.

Spaní ve škole začalo již v podvečer, kdy jsme si připravili věci na spaní a zahráli několik her. Nejoblíbenější byla tradiční hra na schovávanou, která ve školních reáliích přinesla netušené situace. Zajímavým zážitkem bylo pro některé duchy vyvolávání ducha „Charlieho“ v potemnělé chodbě před ředitelnou. Následovala společná večeře ve cvičné kuchyňce. Vrcholem večera byla pak vánoční nadílka. Pod stromečkem, který zajistili Anička a Eliška Štikovi, se objevilo od Ježíška více než sto dárků, které jsme si rozdávali více než půl hodiny. Měli jsme radost, protože na nikoho z nás nezapomněl. Večer se pak nachýlil ke konci a už ve spacácích jsme sledovali americký film Vánoce na ruby.

V pátek jsme se po snídani zúčastnili vyhlášení výsledků vánočního florbalového turnaje a následně jsme odjeli do Prahy. Prošli jsme si historické centrum, navštívili krásnou výstavu v Betlémské kapli a prošli i vánoční trh na Staroměstském náměstí.

O tom, že se nám třídní Vánoce opravdu vydařily, svědčí přiložené fotografie.

Vánoční setkání žáků a rodičů 6. B

V rámci předvánočního setkání 15. prosince 2015 proběhla ve třídě 6. B malá vánoční dílnička, kde se setkali rodiče a děti a spolu s novým třídním učitelem Tomášem Hromádkou (převzal třídnictví na počátku prosince po p. uč. Kláře Kadlecové) si vytvořili vánoční svícínky z ořechových skořápek.

vanocnisetkani15122015_058 vanocnisetkani15122015_057 vanocnisetkani15122015_056 vanocnisetkani15122015_055 vanocnisetkani15122015_054 vanocnisetkani15122015_053 vanocnisetkani15122015_052 vanocnisetkani15122015_050 vanocnisetkani15122015_049 vanocnisetkani15122015_048 vanocnisetkani15122015_047 vanocnisetkani15122015_046 vanocnisetkani15122015_044 vanocnisetkani15122015_043 vanocnisetkani15122015_042

Vánoční besídka ve školní družině

DSCN01440

Před Vánoci proběhla ve školní družině tradiční vánoční besídka, na kterou se všichni velmi těšili. Děti nejprve předvedly své připravené vystoupení a společně si zazpívaly vánoční koledy. Následovalo rozbalování dárků, které jim Ježíšek zanechal za jejich dobré chování – nové hračky, stavebnice a společenské hry. Všichni si užili slavnostní předvánoční náladu.
(Pokračování textu…)

Ježíšek ve třídě

Přišel????…. Nepřišel????…..Ale ano PŘIŠEL……

12-18-ván (4) 12-18-ván (3) 12-18-ván (2) 12-18-ván (1)

Všem Vám, milí rodiče přeji krásné prožití Svátků Vánočních,
pohodu a štěstí v rodinném kruhu.

Loučeň (1)

Spolupráce patronů s prvňáčky

Ve čtvrtek 17. 12.
přišli patroni za dětmi z prvních tříd, aby si s nimi přečetli pohádky, které sami vymysleli.
Patroni pomáhali prvňáčkům se čtením, potom si společně o pohádce popovídali a nakreslili k pohádce společně ilustraci.
12-17-čtení s patrony (6)12-17-čtení s patrony (1)12-17-čtení s patrony (7)

V pátek 18. 12.
jsme společně ukončili rok 2015 zdobením stromků potravou pro zvířátka v Chuchelském Háji a zazpívali jsme si koledy.

12-18-zdobení s patrony (10)12-18-zdobení s patrony (12)12-18-zdobení s patrony (3)12-18-zdobení s patrony (6)12-18-zdobení s patrony (13)12-18-zdobení s patrony (17)

Zdobení stromků pro zvířátka s patrony

Rok 2015 zakončily obě první třídy spoluprací s patrony (žáci sedmé třídy) v Chuchelském Háji v pátek dopoledne.
Společně ozdobili stromky potravou pro zvířátka a zazpívali si koledy.

 

12-18-zdobení s patrony (12)12-18-zdobení s patrony (13)12-18-zdobení s patrony (14)12-18-zdobení s patrony (15)12-18-zdobení s patrony (16)12-18-zdobení s patrony (2)12-18-zdobení s patrony (3)12-18-zdobení s patrony (5)12-18-zdobení s patrony (6)12-18-zdobení s patrony (9)12-18-zdobení s patrony (10)12-18-zdobení s patrony (17)

Vánoční dílna

15. prosince odpoledne jsme se v naší třídě sešli s rodiči, abychom si společně ozdobili vánoční svíčku, popovídali si a připravili se na vystoupení před školou u našeho krásného, osvíceného stromu.

12-15-vanoční_dílny (1) 12-15-vanoční_dílny (2) 12-15-vanoční_dílny (3) 12-15-vanoční_dílny (4) 12-15-vanoční_dílny (5) 12-15-vanoční_dílny (8) 12-15-vanoční_dílny (9) 12-15-vanoční_dílny (10)vanocnisetkani15122015_069

Patroni s prvňáčky četli pohádky

Ve čtvrtek 18. 12. si žáci sedmé třídy připravili pro prvňáčky své pohádky (Jak slavily rybky v akváriu vánoce, Kouzelná škola, Jak se drak Šmak stal fotbalistou, O krásné květině, O začarovaném princi, O prasátku, a spoustu dalších).
Patroni s prvňáčky pohádku nejprve společně přečetli, o pohádce si popovídali, a potom nakreslili společnou ilustraci k pohádce.
Prvňáčkům se spolupráce velice líbila.

12-17-čtení s patrony (7)12-17-čtení s patrony (6)12-17-čtení s patrony (5)12-17-čtení s patrony (2)12-17-čtení s patrony (1)

Týdenní plán od 4.1. – 8. 1. 2016

Plán od 4. 1. – 8. 1. 2016

 

PŘEDMĚT UČIVO
Český jazyk Český jazyk do str. 56 – slabiky dě, tě, ně

Pracovní sešit do str. 35

Čítanka do str. 55

Pracovní sešit  do str. 19

 

Matematika

 

Matematika do str. 20

Minutovky

Násobilka 2 a 3, 4, 5. 6.   Umět vyjmenovat násobky, umět násobit. Dělit budeme později!!!

Prvouka Učebnice do str. 36

Pracovní sešit do str. 24

 

Domácí úkoly

 

 

 

 

 

 

Akce, informace

 

Sledujte Sdělníček.

Každý den číst knihu.

 

Kdo by měl zájem přijít dětem přečíst pohádku, kontaktujte mě přes telefon nebo email.

 

5. 1. Kontrola vánočního procvičování

.

7. 1. Plavání

 

8. 1. Divadlo V Dlouhé – Jak jsem se ztratil.

 

11. 1. Kontrola Čtenářských deníčků ( zapsat alespoň 1 knížku a umět o ni říct pár vět. )

 

 

Ve čtvrtek 7. 1. budou od 14 – 18 hodin konzultace ve třídě.  Kdo se bude chtít objednat, může sms nebo emailem.

 

 

 

 

 

Vánoční setkání plné pohody

Každoročně se scházíme v adventním čase, abychom se na chvilku zastavili, zavzpomínali a potěšili se z času nadcházejících vánočních svátků. Nejinak tomu bylo i letos – v úterý 15. prosince se v areálu školy totiž konalo tradiční předvánoční setkání žáků, rodičů a přátel školy. Dveře hlavní školní budovy otevřeli žáci VIII. třídy v 16 hodin a hned zájemcům nabídli bohaté občerstvení ve školní kavárně, v kterou proměnili školní jídelnu. Velký zájem vzbudila výstava výrobků žáků z předvánočních dílen v prvním patře, stejně jako setkání rodičů a dětí ve třídách zejména prvního stupně. V 17 hodin byl připraven krátký program před vánočním stromečkem na školním nádvoří. Šťastné a veselé Vánoce popřáli žáci IX. třídy i paní ředitelka Mgr. Eliška Jančíková, zazpívali naši prvňáčci a šesťáci sehráli jednoaktovou hříčku na vánoční téma. O tom, že při setkání vládla báječná atmosféra, se můžete přesvědčit v přiložené fotogalerii.

(Pokračování textu…)

5. třída na Lasergame

Jedna z mála zábav či aktivit, která bavila opravdu všechny děti bez rozdílu. Určitě i proto, že si na ní vydělaly na loňském Velikonočním jarmarku.

20151215_095526