Archiv článků za měsíc: Květen 2016

Škola v přírodě – 7.třída

Byli jsme na škole v přírodě v Sušici, v hotelu Fuferna. Na to, že jsme tam byli jen pět dní jsme toho stihli hodně. Jeli jsme na terénních koloběžkách ze Svatoboru a jeli jsme na raftu po Otavě 10 km. Navštívili jsme Rabí a Kašperk. Skoro každý den jsme byli v aquaparku. A šli jsme dlouhou túru. Navštívili jsme Klatovy. Tam  jsme byli v katakombách a  v barokní lékárně U Bílého jednorožce, kde jsme se seznámili s dřívějšími způsoby léčení nebo  s ďáblovým lejnem. Moc se mi tam líbilo a myslím, že jsme si to všichni užili.
Anna Králová 7. třída

(Pokračování textu…)

2.B Týdenní plán 30.5. – 3.6.2016

Týdenní plán

 

30.5. – 3.6.2016

 

 

PŘEDMĚT UČIVO
Český jazyk Učebnice do str. 114( párové souhlásky, podstatná jména, slovesa, předložky, spojky)

Pracovní sešit do str. 31 – 32

Čítanka do str. 125

Pracovní sešit č.4 str. 18 – 19

 

Matematika

 

Učebnice do str. 44
Prvouka Učebnice do str. 61

Pracovní sešit do str. 37

 

 

 

 

 

Akce, informace

 

Děkuji rodičům, kteří přinesli sběr.

Prosím rodiče, kteří by se mohli o prázdninách postarat o naši Bublinku, aby se mi ozvali.

Děkuji.

Změna termínu konzultačních hodin – 31.5. 14,00 – 17,00 hod – náhradní termín konzultačních hodin – vzhledem k tomu, že jsme v případě problémů v kontaktu, nepotřebuji aktuálně nic řešit. Pokud byste měli zájem řešit nějaký problém vy, spojte se se mnou nejlépe telefonicky a domluvíme si čas konzultace. Děkuji.

1.6. – Mezinárodní den dětí – kino Radotín ( vybírám 40,- Kč, „Malý princ“)

6.6. – závěrečná práce z prvouky (adresa, datum narození, lidské tělo, hodiny, společenství vody – živočichové)

7.6. – focení (celotřídní foto + ať si děti rozmyslí, jaké budou chtít skupinky)

8.6. – závěrečná práce z Českého jazyka (diktát, tvrdé a měkké souhlásky, slovní druhy – podstatná jména, slovesa, předložky, spojky, číslovky, citoslovce, slova citově zabarvená, slova nadřazená, slabiky dě, tě, ně…, druhy vět, rýmy, čtení s porozuměním)

9.6. – závěrečná práce z Matematiky (+- do 100, násobení, dělení, sl. Úlohy několikrát více/méně, děda Lesoň)

10.6. – Léto – interaktivní program (vybírám 50,- Kč)

13.6. – kostýmová zkouška na akademii (přinést si převleky)

20.6. – školní výlet – Včelín – Ořech (vybíranou částku upřesním)

22.6. – Akademie – od 17:00 hod v tělocvičně

27.6. – odevzdání učebnic (vygumované, zalepené)

28.6. – Memoriál Jana Haunera – orientační běh

29.6. – Bláznivý den

30.6. – vysvědčení a PRÁZDNINY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Týdenní plán

  1. 6. – 2. – 5. ročník – kino Radotín, 6. ročník  – Den dětí v mateřské škole
  2. 6. – výběr žáků 6. ročníku – turnaj ve vybíjené v ZŠ Weberova, 5. ročník – knihovna
  3. 6. – 1. ročník – Divadlo v Dlouhé

9. – 10. 6. Závěrečné práce 9. ročníku

Profíci z osmičky

V 8. ročníku proběhlo testování žáků zaměřené na řešení problémů, sociálně-personální a komunikativní dovednosti a práci s informacemi v rámci projektu Dovednosti pro život. Testování připravila společnost SCIO, s. r. o. pro žáky 8. tříd základních škol a odpovídající ročníky víceletých gymnázií. Do testování se zapojilo 14 žáků (12 chlapců a 2 dívky). V testování si vedli velmi dobře.

Přikládám graf, který zobrazuje dosažené úrovně testovaných žáků v naší třídě – v celém testu a také v jeho jednotlivých částech. Pro porovnání jsou zde zobrazeny i výsledky všech žáků stejného ročníku a typu školy. Testování se celkem zúčastnilo 1 527 žáků.

Mgr. Patricie Bošková

file-page1

file-page2

file-page3

file-page4

 

 

Týdenní plán od 30. 5. – 3. 6. 2016

Plán od 30. 5. –  3. 6. 2016

 

PŘEDMĚT UČIVO
Český jazyk Český jazyk 119 ( slovní druhy, předložky )

Pracovní sešit 40

Čítanka do str. 121

Pracovní sešit 11

 

Matematika

 

Matematika 3. díl do str. 61

Minutovky můžete počít do konce

Prvouka Učebnice 68

Pracovní sešit 40

 

 Domácí úkoly

 

 

 

 

 

 

Akce, informace

 

1.6. Mezinárodní den dětí –  Kino Radotín (40 Kč Malý princ )

 

7. 6. Focení ( promluvte s dětmi, kolikrát se mohou dát vyfotit , zapište do Sdělníčku )

 

7. 6. Závěrečná práce z Prvouky ( adresa, datum narození, lidské tělo, hodiny , společenství vody – živočichové )

 

8. 6. Závěrečná práce z Českého jazyka ( diktát, tvrdé a měkké souhlásky, slovní druhy – podstatná jména, slovesa, předložky, spojky, číslovky, citoslovce, slova citově zabarvená, slova nadřazená, slabiky dě, tě ,ně …, znaménka na konci věty, rýmy, čtení s porozuměním )

 

9. 6. Závěrečná práce z Matematiky ( + – do 100. Násobení do 100, výstaviště, šipky, obsah a obvod, slovní úlohy typu několikrát více -méně, o několik více – méně, pavučinky, děda Lesoň )

 

10. 6. Léto – interaktivní program ( 50 Kč )

 

13. 6. Kostýmová zkouška na akademii ( přinést vlastní kostýmy )

 

14. 6. Čtenářské deníky ( nejméně 6 knížek )

 

16. 6. Pedagogická rada – uzavření známek

 

20. 6. Školní výlet – Včelín – Ořech ( 50 Kč )

 

22. 6.  Akademie v tělocvičně od 17 hodin

 

27. 6. Odevzdávání učebnic

 

28. 6. Memoriál Jaroslava Haunera – orientační závod

 

29. 6. Bláznivý den

 

30. 6. Vysvědčení – Hurá prázdniny !!!!!!

 

Děkuji rodičům i dětem, kteří přinesli sběr.

6. B ve školce

Žáci 6. B navštívili v rámci projektu „Patroni a patrončata“ v blokové výuce českého jazyka a literatury Mateřskou školu ve Velké Chuchli. Šesťáci si s sebou přinesli knížky, které měli rádi v době, kdy chodili do školky. Z nich předčítali předškolákům. Společně si pak o knížce povídali a nakreslili společně obrázek, který se k příběhům vázal. Ve zbývajícím čase jsme si všichni společně pohráli. Když přišel čas loučení, nám šesťákům se ze školky ani nechtělo. Předškoláci jsou totiž naše budoucí patrončata a už se na ně v příštím školním roce těšíme.

Za 6. B Anička Štiková

20160422_081737

20160422_093202

 

Děti na hřišti Čechoslovanu

Měsíc náborů pořádaný Fotbalovou asociací ČR ve spolupráci s SK Čechoslovan Chuchle pro 1 – 3. ročníky naší školy v pondělí 23. 5. 2016.


 

 

Připomínáme sběr

Připomínáme, že zítra 27. 5. 2016 se koná poslední sběrový den, kdy před školu můžete mezi 7. – 8. hodinou přinést papír, plastová víčka a hliníkové obaly. Zítra se rozhodne, která třída zvítězí a odnese si nejen diplom ale i odměnu.