Archiv článků za měsíc: Březen 2017

Týdenní plán od 3. 4. – 7. 4. 2017

   Plán od 3.4. –  7.4. 2017

 

PŘEDMĚT UČIVO
Český jazyk  

Učebnice str. 131, opakování

Slovesa

Pracovní sešit č. 2  str. 24 vyjmenovaná slova,

Pády podstatných jmen, slovesa, skladební dvojice

 

Čítanka : Ve světe přírody

Učebnice  do str. 124

Pracovní sešit č. 2  do str. 21

 

Matematika

 

 

Učebnice str.81

Pracovní sešit 2 do str. 28

Čtyřlístek č. 2  do str. 34

Geometrie – 51

Dělení se zbytkem, násobení a dělení mimo obor násobilek, písemné sčítání a odčítání trojciferných čísel

Pamětné sčítání a odčítání trojciferných čísel, kruh a kružnice, obvod trojúhelníka

Prvouka Od sledování pravidelností k letopočtu, první lidé lovci a sběrači , zemědělci

 

Učebnice str. 55

Pracovní sešit str. 29

 

 

 

 Domácí úkoly

 

 

 

 

 

 

Akce, informace

 

  6. 4. Čtvrtletní práce z prvouky

7. 4. Čtvrtletní práce z českého jazyka

10. 4. Čtvrtletní práce z matematiky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

plán práce do 7. 4. 2017

V týdnu 27. 3. – 31. 3. 2017 budeme ve všech předmětech procvičovat a opakovat osvojené učivo.

Připravujeme se na písemné práce za 3. čtvrtletí.

Děti mají DÚ z Prv na pondělí 3. 3. – viz pracovní sešit.

TÝDEN 3. 4. – 7. 4.

Čj – učebnice do str. 129, pracovní sešit do str. 25

– slovní druhy, určování mluvnických kategorií, pods. jm. a slovesa, základní skladební dvojice, pravopis

Čítanka – pracovní sešit do str. 16

M – učebnice do str. 81, PS do str. 25, Čtyřlístek do str. 33

– upozorňuji na zlomkovou část a na správné vyjádření rovnice ze slovní úlohy.

Prv – dú z pracovního sešitu / PS do str. 25 /,

+ Velikonoce PS str 30 – 31

TERMÍNY PÍSEMNÝCH PRACÍ UPŘESNÍM.

PŘEJI DNY PLNÉ KLIDU A SLUNÍČKA A TAKÉ VESELÝCH DĚTÍ.

Zábavný kvíz: Znáš pohádky?

 

Na tuto otázku si mohli žáci 1. a 2. tříd odpovědět ve školní družině odpoledne 29. března. Třeťáci si pro ně připravili zábavný kvíz, ve kterém mladší spolužáci poznávali pohádky podle písní, básniček a popletených textů pohádek. Odpovědi nás přesvědčily, že většina prvňáčků pohádky zná a má je ráda.

(Pokračování textu…)

29.3.2016 – Vynášní Morany

Jaro už je konečně tady a aby nám jaro vydrželo vyrobily jsme si Moranu a zimu jsme vynesly pryč. Ahoj zimo, zase za několik měsíců.

Týdenní plán 3. A od 27. 3. – 31. 3. 2017

   Plán od 27.3. –  31.3. 2017

PŘEDMĚT UČIVO
Český jazyk  

Učebnice str. 123, opakování

Slovesa,skladební dvojice

Pracovní sešit č. 2  str. 21 vyjmenovaná slova,

Pády podstatných jmen, slovesa, skladební dvojice

 

Čítanka : Ve světe přírody

Učebnice  do str. 120

Pracovní sešit č. 2  do str. 19

 

Matematika

 

 

Učebnice str.80

Pracovní sešit 2 do str. 25

Čtyřlístek č. 2  do str. 32

Geometrie – 48 – 49

Dělení se zbytkem, násobení a dělení mimo obor násobilek, písemné sčítání a odčítání trojciferných čísel

Pamětné sčítání a odčítání trojciferných čísel, kruh a kružnice

Prvouka Od sledování pravidelností k letopočtu, první lidé lovci a sběrači

 

Učebnice str. 53

Pracovní sešit str. 25

 

 

 

 Domácí úkoly

 

 

 

 

 

 

Akce, informace

 

 

Ve středu přinést květináč.

Ve středu učení podle daltonského plánu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2017 – ZOO Praha

Ve středu 2.3.2017 jsme navštívily Pražskou ZOO. Čekal tam na nás program : Trénink není drezůra. Bylo to moc pěkné a viděli jsme spoustu krásných zvířat.

22.2.2017 – Zdravé zoubky

Dne 22.2 nás navštívily dvě paní které nám řekli jak si správně čistit zuby, viděli jsme Hurvínka a i jsme si mohli vše vyzkoušet.

Bruslíme

Zima nám dělá radost, díky hasičům, kteří naše hřiště proměnily na ledové kluziště můžeme bruslit každý den, a moc nám to jde.

13.1.2017 – Běžky

Rady zkoušíme nové věci a sport nás baví, proto jsme šli na běžkařský okruh v areálu dostihů ve Velké Chuchli.

Týdenní plán 27. 3. – 2. 4.

27. 3. – Prevence – II. B, VI. A

28. 3. – ZOO Praha – IX. A, V. A, VI. A, VIII. A, projekt Asie – VII.A, VII. B

29. 3. – Divadlo v Dlouhé – II. A, II. B

30. 3. – Prevence – VII. B, Prevence I. A a IV. B,, Národní iniciativa pro život – VIII. A a IX. A

31. 3. – Výstava EXPO Sport Holešovice –  VII. A a VII. B

 

22.12.2016 – Výlet na zámek Loučeň

Poslední školní den roku 2016 jsme společně s patronami jeli na vánoční školní výlet na zámek Loučeň. Prošli jsem si zámek, pochutnaly si na perníčkách a našli jsme cestu z labyrintů.