Archiv článků za měsíc: Říjen 2017

3.A+B Halloveen

Všichni třeťáci se dnes oblékli do strašidelných kostýmů. Soutěžili jsme ve sbírání pavouků, balili mumie, hledali svítící červy a každý si odnesl svého vlastního štíra pro štěstí.

Nahlédněte a nelekněte se…

(Pokračování textu…)

3.A+3.B Halloween a třeťáci

Všichni třeťáci se dnes oblékli do strašidelných kostýmů. Soutěžili jsme ve sbírání pavouků, balili mumie, hledali svítící červy a každý si odnesl svého vlastního štíra pro štěstí.

Nahlédněte a nelekněte se…

(Pokračování textu…)

Týdenní plán 4. A od 30. 10. – 3. 11. 2017

Plán od 30. 10. – 3. 11. 2017

 

PŘEDMĚT UČIVO
Český jazyk ČJ – učebnice str. 45

Pracovní sešit str. 26

        Zopakovat všechna vyjmenovaná slova a

        pádové otázky. Slovní druhy – zopakovat.

        Zopakovat slovesa – kategorie( osoba, číslo, čas ), skladební dvojice

Čítanka –  do str. 37

 

Matematika

 

 

PS Hejný do str. 24 – 26, učebnice do  str. 31

PS Čtyřlístek do str. 27

Geometrie – Čtyřlístek do str. 47

 

Vlastivěda

 

 

Přírodověda

 Učebnice str. 17 ( historie  – červená učebnice )

PS do str. 11

Učebnice do str. 15 Kraje ČR ) Zeměpis – modrý sešit

PS str. 10

 

Učebnice do str. 26 ( zelený sešit )

PS str. 12

 

 Domácí úkoly

 

 

 

 

 

 

Akce, informace

 

 

Na pondělí přinést věci na Tv. Pokud bude pěkné počasí, půjdeme na hřiště.

Každý pátek budeme mít geometrii. Děti musí mít pravítko. trojúhelník s ryskou, ořezanou tužku č. 3,

ořezané pastelky, kružítko.

 

3. 11. Sběr

 

6. 11. Přinést 5 vylisovaných listů ( napsat rodové i druhové jméno a místo nálezu – vzor  Přírodověda PS str. 11)

 

Čtvrtletní práce:

6. 11. Matematika

7. 11. Český jazyk

8. 11. Přírodověda

9. 11. Vlastivěda ( zeměpis, dějepis )

 

14. 11. Třídní schůzky od 17. hodin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Připomínáme sběrovou soutěž

Blíží se termín sběru 3. listopadu 2017. Sbíráme papír, plastová víčka z PET lahví a hliníkové obaly.

Na kartičku napište jméno žáka, třídu, hmotnost sběru, druh sběru. Kartičku s údaji odevzdejte paní učitelce Lence Kočišové v den svozu. Sběr odevzdávejte před ZŠ mezi 7.15 – 8.00 hod. v den svozu.

 

Vzpomínka na 28. říjen 1918

V sobotu 28. října si připomínáme státní svátek – Den vzniku samostatného československého státu. Při této příležitosti se na naší škole uskutečnilo ve středu 25. 10. 2017 vzpomínkové setkání před školou u desek padlých v I. světové válce. Okolnosti výročí a události staré téměř sto let přiblížil Mgr. Tomáš Hromádka. Hovořil mj. bojích československých legionářů při bitvě u Zborova (2. 7. 1917), jejichž výsledkem bylo uznání českých státoprávních požadavků u světových velmocí v rámci končící první světové války. Žákyně školy Judita a Ester Rosenfeldovi zazpívali českou státní hymnu a k pamětní desce byla položena pietní kytice. Spolu s dětmi a pedagogy byli přítomni zástupci městské části – starosta Stanislav Fresl a oba místostarostové Martin Šimek a Pavel Klán, kteří se následně s žáky IX. třídy poklonili památce padlých chuchelských občanů u pomníku na náměstí Chuchelských bojovníků.

(Pokračování textu…)

Fotogalerie z Legolandu

V pátek 20. října navštívili žáci V. B a VIII. A německý Legoland. Nabízíme vám k nahlédnutí fotogalerii snímků redaktora Hlásné trouby Prokopa Lošťáka (V. B), ze které je patrné, že si děti zájezd náležitě užily.

(Pokračování textu…)

Pohádky s patrony

Říjnové setkání prvňáčků s patrony bylo opět moc milé a povedené. Sedmáci nám přišli číst pohádkové knížky a byli už radostně očekáváni a nadšeně přivítáni. Po skupinkách si pak se svými dětmi vyprávěli přečtené pohádky, kreslili si k nim obrázky a pak ještě někteří sami vytvářeli pohádkové příběhy podle obrázkové osnovy. Nakonec jsme si společně  ještě chvíli hráli venku, ale pak už museli odejít a kvůli tomu dokonce ukáplo pár slziček. Tak snad přijdou brzy zas, děkujeme vám milí patroni a paní učitelko Lenko, vaši prvňáčci.

Turnaj ve stolním tenisu

Naši zástupci ze 4. až 9. tříd se zúčastnili 23. a 24. 10.2017  turnaje ve stolním tenisu v soutěži Poprask Prahy 5 a Prahy 16. Soutěžilo se v šesti kategoriích, zvlášť chlapci a dívky. Turnaj se konal v ZŠ Trávníčkova.  Soutěžící nasbírali bohaté zkušenosti. Fotografie najdete v přiložené galerii.

(Pokračování textu…)

4.B týdenní plán 16. 10 – 25. 10. 2017

Čj – PS do str. 23

– NUTNÉ – procvičovat slovní druhy, mluvnické kategorie – vše zapsáno v „Bibli“

– stále procvičujeme vyjmenovaná slova/pravopis, určování podmětu s přísudkem

M – PS Hejný do str. 25, Čtyřlístek do str. do str. 21

– NUTNÉ – opakování písemného dělení, jednoduché rovnice

Od listopadu pravidelně každou středu geometrie.

Vl – oba pracovní sešity do str. 9, historie – Sámo, Velkomoravská říše,

test s opakováním učiva

Př – PS do str. , učebnice do str. 13, příští týden test

Na testy z Vl a Př se děti učí ze sešitů, kde mají podrobné zápisky i s obrázky, tj. tvoří si vlastní učebnice.

26. 10. – 29. 10. 2017 – Podzimní prázdniny – přeji Vám i dětem dny plné pohody a příjemných zážitků.